Ingrid Aspazia Gruber

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE DYNAMIC OF MILK PRODUCTION FOR GREY STEPPE BREED

Ingrid Aspazia Gruber, I. Gîlcă, A. Gruber

Abstract
    The purpose of this paper was to establish the variation of milk production for Sura de Stepa breed based on the fact that this breed was the focus of many researchers lately. The biological material was represented by a number of 48 cows of Sura de Stepa breed from three locations (SC Boviselect SRL, Neamt, SC Modern Farm SRL, Cluj-Napoca and SCDCB Dancu, Iasi). The indices of milk production were calculated based on the production records of the above mentioned units and were statistically interpreted with the help of the program Microsoft Excel from the Microsoft Office package and finally the variation estimators (arithmetic average, the average standard deviation and the variation coefficient) for the analysed parameters were established. The milk production indices that were taken into account, were: the duration of the normal and total lactation, the fat and protein content in milk, procentually expressed also in kg. The duration of normal lactation has varied between 214,1 days for the cows from SC Boviselect SRL and 288,4 days for the cows from SC Modern Farm SRL and the total one was between 321 days for the cows from SC Modern Farm and 361 days from the specimens from SCDCB Dancu. The minimum milk production was of 1878 litres and the maximum was of 3726,8 litres, both values being registered at SCDCB Dancu. The fat content was of about 4% and the protein content was over 3% for all the cows from the three locations.

Key words: milk production, Grey Steppe, milk fat, milk protein


DINAMICA PRODUCŢIEI DE LAPTE LA SURA DE STEPĂ

Ingrid Aspazia Gruber, I. Gîlcă, A. Gruber

Rezumat
    Scopul lucrării a fost de a stabili variaţia producţiei de lapte pentru rasa de bovine Sura de stepă, ştiindu-se faptul că această rasă este în atenţia cercetătorilor din ultima perioadă de timp. Materialul biologic a fost reprezentat de un număr de 48 exemplare din rasa Sură de stepă din trei locaţii (SC Boviselect SRL, Neamţ, SC Modern Farm SRL, Cluj-Napoca şi SCDCB - Dancu, Iaşi). Indicii producţiei de lapte s-au calculat pe baza evidenţelor de producţie aflate în unităţile menţionate anterior şi s-au interpretat statistic cu ajutorul programului Microsoft Excel din pachetul Microsoft Office, stabilindu-se estimatorii de variaţie (media aritmetică, deviaţia standard a mediei şi coeficientul de variaţie) pentru parametrii urmăriţi. Indicii producţiei de lapte luaţi în considerare au fost: durata lactaţiei normale şi totale, producţia de lapte, cantitatea de grăsime şi de proteină din lapte, exprimate procentual şi în kg. Durata lactaţiei normale a variat între 214,1 zile pentru exemplarele de la SC Boviselect SRL şi 288,4 zile pentru cele de la SC Modern Farm SRL iar cea totală între 321 zile pentru exemplarele de la SC Modern Farm şi 361 zile la SCDCB Dancu. Producţia minimă de lapte a fost de 1878 litri iar cea maximă de 3726,8 litri, ambele valori fiind înregistrate la SCDCB Dancu. Cantitatea de grăsime a fost în jur de 4% iar cea de proteină peste 3% pentru toate exemplarele din cele trei locaţii.

Cuvinte cheie: producţia de lapte, sura de stepă, grăsime din lapte, proteină din lapte