I.B. Pagu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING CHEMICAL FEATURES OF RAINBOW TROUT MEAT, DIFFERENTIALLY FEED

I.B. Pagu, E. Măgdici, C.E. Nistor, A.C. Barbacariu, C. Cioran, B. Păsărin

Abstract
    Trout meat present a series of nutritive qualities, which are mainly conferred by its high content in complete proteins, lipids with a high unsaturation degree, in lipo and hydrosoluble vitamins, as well as in mineral salts. To achieve the goals of the current paper was chemically analysed meat gathered from 60 individuals of rainbow trout, 20 individuals for each age stage (2nd summer, 3rd summer and 4th summer), so the evaluation of chemical features of meat gathered from three rainbow batches were realised in according with the actual standards. Research consists in determination of content in water, dry matter, proteins, lipids and raw ash. Trout from analysed batches were reared in salmonid units situated in Neamt County, and during research those ones were differentially feed from qualitative and quantitative point of view. At the end of chemical composition determination of the meat gathered from rainbow trout individuals from those three experimental batches were obtained values between 23.76 and 27.08% for dry matter, between 18.47 and 19.92 % for proteins, respectively between 4.22 and 5.86 % for lipids.

Key words: chemical composition, rainbow trout, proteins, dry matter, lipids


CERCETĂRI PRIVIND ÎNSUŞIRILE CHIMICE ALE CĂRNII DE PĂSTRĂV CURCUBEU HRĂNIT DIFERENŢIAT

I.B. Pagu, E. Măgdici, C.E. Nistor, A.C. Barbacariu, C. Cioran, B. Păsărin

Rezumat
    Carnea de păstrăv prezintă o serie de calităţi nutritive, ce sunt conferite, în principal, de conţinutul acesteia ridicat în proteine complete, în lipidele cu grad mare de nesaturare, în vitamine lipo şi hidrosolubile, precum şi în săruri minerale. Pentru realizarea acestei lucrări s-a analizat, din punct de vedere chimic, carnea provenită de la un număr de 60 de exemplare de păstrăv curcubeu, câte 20 de exemplare pentru fiecare grupă de vârstă (vara a II-a, vara a III-a şi vara a IV-a), astfel evaluarea însuşirilor chimice ale cărnii provenite de la cele şase loturi de păstrăv s-a făcut în conformitate cu standardele în vigoare. Cercetările de faţă au constat în determinarea conţinutului în apă, substanţă uscată, proteine, lipide şi cenuşă brută. Păstrăvii din loturile analizate au fost crescuţi în două unităţi salmonicole situate în judeţul Neamţ, iar pe parcursul cercetărilor aceştia au fost hrăniţi diferenţiat atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. În urma determinării compoziţiei chimice a cărnii provenite de la exemplarele de păstrăv curcubeu din cele şase loturi experimentale s-au obţinut valori cuprinse între 23,76 şi 27,08% pentru substanţa uscată, între 18,47 şi 19,92 % pentru proteine, respectiv între 4,22 şi 5,86 % pentru lipide.

Cuvinte cheie: compoziţie chimică, păstrăv curcubeu, proteine, substanţă uscată, lipide