I.M. Pop

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE GRAPE POMACE INFLUENCE ON THE BROILER CHICKENS GROWING RATE

I.M. Pop, Silvia Mariana Pascariu, D. Simeanu

Abstract
    The grape pomace, by-product generated during the winemaking process can be used in the farm animals nutrition due to its important contain in proteins, carbohydrates, fats, minerals and polyphenolic compounds with antioxidant properties. The aim of the present study was to assess the grape pomace influence on the chickens growing rate (hybrid COBB 500, starting with their first day of life and up to the 40th day). A total of 142 unsexed chicks (housed in 12 pens) were organized in three groups: one control LC (without grape pomace in feed) and two experimental, respectively LT1 (with 1% grape pomace) and LT2 (with 2% grape pomace). Results showed a higher growing rate in LT2 chickens starting with their week of life and during the entire period of analysis, the average gain at the 40 days of age being higher at the LT1, and LT2 than the control's one with 32.2g (1.2%) and 73.8g (2.74%) respectively. The broiler chickens which were feed with added grape pomace performed a better feed conversion for the entire growing period (FCR at 40 days of age were 1.73% and 2.66% lower for LT2 and LT1). Considering the above presented facts, we recommend to use the grape pomace to feed the broiler chickens, a 2% grape pomace added to mixed fodders gives an advantage of growing rate and feed consumption.

Key words: grape pomace, growing rate, broiler chickens, polyphenolic


INFLUENŢA TESCOVINEI ASUPRA CREŞTERII ÎN GREUTATE LA PUII BROILER DE GĂINĂ

I.M. Pop, Silvia Mariana Pascariu, D. Simeanu

Rezumat
    Tescovina, subprodus rezultat din industria vinicolă poate fi valorificată în hrana animalelor de fermă deoarece este o sursă importantă de proteine, glucide, lipide, substanţe minerale şi compuşi polifenolici cu proprietăţi antioxidante. În studiul de faţă s-a urmărit efectul tescovinei asupra creşterii in greutate a puilor (din hibridul COBB 500, începând din prima zi de viaţă şi până la vârsta de 40 de zile). Un număr total de 142 de pui nesexaţi (adăpostiţi în 12 ţarcuri) a fost împărţit în trei loturi: control LC (fără tescovină în hrană) şi două loturi experimentale, respectiv LT1 (cu 1% tescovină) şi LT2 (cu 2% tescovină). Rezultatele obţinute au evidenţiat o creştere în greutate mai mare la LT2, încă din prima săptămână de viaţă a puilor, pe toată durata creşterii, greutatea corporala medie a puilor la vârsta de 40 de zile fiind mai mare cu 32,2 g (1,2% ) la lotul T1 si cu 73,8 g (2,74%) la lotul T2. Puii broiler de găină care au primit în alimentaţie tescovină au realizat o conversie mai bună a hranei pe întreaga perioadă de creştere; (IC la 40 de zile a fost cu 1,73% şi 2,66%, mai redus pentru LT2 şi LT1). În concluzie tescovina poate fi utilizată în alimentaţia puilor de găină, proporţia de 2% în nutreţul combinat oferind avantaje de creştere în greutate şi de valorificare a hranei în sporul de creştere.

Cuvinte cheie: tescovină, creştere în greutate, pui broiler, compuşi polifenolici