Gabriela FrunzĂ

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY ON THE NUTRITIONAL QUALITY OF GOAT MEAT REARED IN FREE-RANGE SYSTEM

Gabriela Frunză, M. Pop

Abstract
    The purpose of this research was the nutritional quality appreciation of goat meat reared in free-range system. Were collected different muscle groups (muscles Longissimus Dorsi, Triceps Brachi, Semimembranosus) and the main edible offal (heart, liver, kidneys) from 12 specimens of young goat, aged four months, indigenous Carpathian breed. It was determined the content of proteins, lipids, collagen and water using automatic analyzer Food Check (infrared spectrophotometer); the mineral substances were determined by calcination and the non-nitrogenous extractive substances and energy value were determined by calculation based on classic formulas. Analysis of results, including by gender, using statistical methods and analysis of variance (ANOVA) revealed insignificant differences for analyzed muscle groups (eg. for Longissimus dorsi muscle: 1.6% fat, 22.05% protein, 4.45% collagen, 1.19% crude ash and 76.15% water), while edible offal composition analysis indicated a higher proportion of fat and respectively lower protein and water (eg. to heart: 5,03% fat, 20.67% protein, 4.0% collagen, 1.15% crude ash and 73.13% water).

Key words: goat, meat, proteins, lipids, collagen


STUDIU PRIVIND CALITATEA NUTRITIVĂ A CĂRNII DE CAPRINE CRESCUTE ÎN SISTEM FREE-RANGE

Gabriela Frunză, M. Pop

Rezumat
    Scopul cercetării a fost aprecierea calităţii nutritive a cărnii provenite de la capre crescute în sistem free-range. Au fost recoltate diferite grupe musculare (muşchii Longissimus Dorsi, Triceps Brachi, Semimembranosus) şi principalele organe comestibile (inimă, ficat, rinichi) de la 12 exemplare de tineret caprin, cu vârsta de patru luni, din rasa Carpatina autohtonă. S-a determinat conţinutul în proteine, lipide, colagen şi apă utilizând analizatorul automat Food Check (spectofotometru cu infraroşu); substanţele minerale au fost determinate prin calcinare, iar substanţele extractive neazotate şi valoarea energetică au fost stabilite prin calcul pe baza formulelor clasice. Analiza rezultatelor, inclusiv în funcţe de sex, folosind metode statistice si de analiză a varianţei (ANOVA) nu a evidentiat diferenţe semnificative pentru grupele musculare analizate (ex. pentru muşchii Longissimus Dorsi: 1,6% lipide, 22,05% proteine, 4,45% colagen, 1,19% cenuşă brută şi 76,15% apă), în timp ce analiza compoziţiei organelor comestibile a indicat o proportie mai ridicată de lipide şi respectiv, mai scăzută de proteine şi apă (ex. pentru cord: 5,03% lipide, 20,67% proteine, 4,0% colagen, 1,15% cenuşă brută şi 73,13% apă).

Cuvinte cheie: caprine, carne, proteine, lipide, colagen