E. MĂgdici

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING EVALUATION OF SENSORIAL FEATURES OF EUROPEAN CATFISH MEAT PRESERVED THROUGH DIFFERENT METHODS

E. Măgdici, C. Nistor, I.B. Pagu, A. Barbacariu, G.V. Hoha, B. Păsărin

Abstract
    Fish meat had remarkable sensorial features and very good nutritive features conferred by its high content in proteins, lipids with a high un-saturation degree, as well as by contended mineral substances. But the main problem for capitalization of this food type is maintaining of its initial quality, due to the reduced preservation degree. The aim of the current research is, on one hand, to observe the influence of different preservation methods on sensorial features of meat gathered from Silurus glanis breed, associated with prolongation possibilities of practical shelf life time, and on the other hand to establish the optimal storage period for preserved meat, through sensorial analysis. The applied preservation methods were: refrigeration, freezing, salting and smoking. Optimal storage period for the preserved products was enlightened by sensorial analysis which is based on an analytical appreciation method for quality through scoring. Based on the obtained results, fish meat stored under refrigerated form was conform from sensorial point of view till day 6, the one preserved by freezing kept its minimal quality properties till month 10, while European catfish filets subjected to smoking and salting obtained a practical storage period of 35 days, respectively 42 days.

Key words: European catfish, preservation methods, sensorial analysis


CERCETĂRI CU PRIVIRE LA VARIAŢIA DIAMETRULUI FIBREI MUSCULARE LA PĂSTRĂVUL CURCUBEU HRĂNIT DIFERENŢIAT

E. Măgdici, C. Nistor, I.B. Pagu, A. Barbacariu, G.V. Hoha, B. Păsărin

Rezumat
    Carnea de peşte prezintă calităţi senzoriale deosebite şi o foarte bună valoare nutritivă, conferită de conţinutul ridicat în proteine complete, de lipidele cu grad mare de nesaturare, precum şi de sărurile minerale conţinute. Însă principala problemă a valorificării acestui tip de aliment o constituie menţinerea calităţii iniţiale, dat fiind gradul redus de conservabilitate. Scopul acestei cercetări este, pe de o parte, acela de a observa influenţa diferitelor metode de conservare asupra însuşirilor organoleptice ale cărnii ce provine de la specia Silurus glanis, asociat posibilităţii de prelungire a duratei practice de depozitare, iar pe cealaltă parte de a stabili durata optimă de depozitare a cărnii conservate, prin intermediul analizei senzoriale. Metodele de conservare aplicate au fost refrigerarea, congelarea, sărarea şi afumarea. Durata optimă de depozitare a produselor astfel conservate a fost reliefată prin intermediul analizei senzoriale ce are la bază metoda analitică de apreciere a calităţii prin punctaj. Pe baza rezultatelor obţinute, carnea de peşte depozitată sub formă refrigerată a fost conformă din punct de vedere senzorial până în ziua a 9-a, cea conservată prin congelare şi-a păstrat proprietăţile minime de calitate până în luna a 10-a, în timp ce fileurile de somn european supuse afumării şi sărării au obţinut o durată practică de depozitare de 35 zile, respectiv 42 zile.

Cuvinte cheie: somn european, metode de conservare, analiză senzorială