E. Köntés

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ASPECTS RELATING THE MEANS OF VIDEO RECORDING IN LIVESTOCK RESEARCH

E. Köntés, I.M. Pop

Abstract
    Using video recording surveillance systems in livestock research has a number of advantages: it confers privacy to animals which are undisturbed by human presence, it is a factor reducing the human effort especially in 24-hour surveillance, greatly reduces errors in further analysis and increases data verifiability. This work is a synthetic analysis of three video surveillance systems, technical data analysis and results obtained from testing them for 30 days in different conditions at three livestock holdings. Each system has advantages and disadvantages, such as data storage capacity, recorded data transfer method and data transferability from the system to the data processing unit. A very important aspect is the system sensitivity of sequenced data analysis under natural, artificial and infrared light. Sequence analysis of the data is an intelligent (clever) way of these systems by which we are able to adjust specific action-sensitive areas for filtering information insignificant to the research. Video surveillance system is an advantage in livestock research, the right choice and proper function adjustment helps further data processing. Information resulting from the synthesis of the three systems and data obtained from use provides practical information for applying these systems in research.

Key words: video surveillance, data processing


ASPECTE PRIVIND UTILIZAREA MIJLOACELOR DE ÎNREGISTRARE VIDEO ÎN CERCETAREA ZOOTEHNICĂ

E. Köntés, I.M. Pop

Rezumat
    Utilizarea sistemelor de supraveghere- înregistare video în cercetarea zootehnică are o serie de avantaje: conferă intimitate animalelor care astfel nu sunt deranjate de prezenţa omului, este un factor de reducere al efortului uman mai ales la supravegherile de 24 de ore, reduce mult erorile de cercetare la analiza ulterioară şi creşte verificabilitatea datelor. Prezenta lucrare este o analiză sintentică a trei sisteme de supraveghere video, analiză a datelor tehnice şi rezultate obţinute din testarea lor timp de 30 de zile în diferite condiţii la trei exploataţii zootehnice. Fiecare sistem are avantaje şi dezavantaje, cum ar fi capacitatea de stocare a datelor, metoda de transfer a datelor inregistrate, precum şi transferabilitatea datelor din sistem în unitatea de prelucrare a datelor. Un aspect foarte important este sensibilitatea sistemelor la analiza secvenţială a datelor în condiţii de iluminat natural,artificial şi infraroşu. Analiza secvenţială a datelor este un mod inteligent al acestor sisteme prin care avem posibilitatea de a regla anumite zone cu sensibilitate de acţiune pentru filtrarea de informaţii nesemnificative din punctul de vedere al cercetătii. Sistemele de supraveghere video constituie un avantaj în cercetarea zootehnică, alegerea corectă şi reglarea corespunzătoare a funcţiilor avantajează prelucrarea ulterioară a datelor. Informaţiile rezultate din sinteza celor trei sisteme şi datele obţinute din utilizare furnizează informaţii care permit implementarea acestor sisteme în practica cercetării.

Cuvinte cheie: supraveghere video, înregistrare, analiza datelor