E.C. Diaconu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH ON ASSESSMENT OF SENSORY HORSE MEAT SLAUGHTERED IN NE REGION

E.C. Diaconu, Roxana Lazăr, Nicoleta Găină (Diaconu), M.M. Ciobanu, P.C. Boişteanu

Abstract
    Compounds which contribute to the taste and flavour of meat interact in a complex way thus influencing its perception in the moment of consumption. Inherent flavour of meat and meat products may be influenced by oxidation, lipid content, myoglobin, pH variations. Also, numerous research shows that animal feed influences the meat flavour of animals subjected to slaughter. Because of the close relationship between flavour and palatability of meat is very important that people, livestock producers and manufacturers to understand very well the factors that influence this feature. To achieve sensory evaluation of horse meat were studied four groups (youth and adults ♂ or ♀ youth and adult) collected from the Longissimus dorsi muscle. The samples were prepared in the form of cubes with a side of 3 cm, which were then subjected to baking. The meat was tasted in a room with lights aimed not to mask obvious color differences. Analyzing the sensory qualities of the horse meat, the smell of broth perceived by tasters was stronger in lot L3 with an average of 9.14 ± 0.91 and minimal odor intensity was recorded at lot L1 with an average of 6.20 ± 0 95.

Key words: flavour, horse, taste


CARACTERIZAREA SENZORIALĂ A CĂRNII DE CABALINE SACRIFICATE ÎN N-E ROMÂNIEI

E.C. Diaconu, Roxana Lazăr, Nicoleta Găină (Diaconu), M.M. Ciobanu, P.C. Boişteanu

Rezumat
    Compuşii ce contribuie la gustul şi aroma cărnii interacţionează într-un mod complex influenţând astfel percepţia acesteia în momentul consumului. Aroma inerentă a cărnii şi a produselor din carne poate fi influenţată de procesul de oxidare, conţinutul de lipide, mioglobină, variaţiile de pH ale acesteia. De asemenea, numeroase cercetări arată că hrana animalelor influenţează foarte mult aroma cărnii provenite de la animalele supuse abatorizării. Datorită relaţiei strânse între aromă şi palatabilitatea cărnii este foarte important ca oamenii, crescătorii de animale şi procesatorii să înţeleagă foarte bine factorii care influenţează această caracteristică. Pentru realizarea evaluării senzoriale a cărnii de cabaline s-au luat în studiu patru loturi (tineret şi adulţi ♂, respectiv tineret şi adulte ♀) de la care s-a recoltat ţesutul muscular Longissimus dorsi. Probele au fost pregătite sub forma unor cuburi cu latura de 3 cm, care ulterior au fost supuse coacerii. Carnea a fost degustată într-o cameră cu lumini menite să nu mascheze diferenţele de culoare evidente. Analizând calităţile senzoriale ale cărnii de cabaline, mirosul de bulion perceput de degustători a fost mai puternic la lotul L3 cu o valoare medie de 9,14±0,91, iar mirosul cu o intensitate minimă s-a înregistrat la lotul L1 6,20±0,95.

Cuvinte cheie: aromă, cabaline, gust