Cristina Simeanu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE ASSESSMENT OF POLYODON SPATHULA GROWING TECHNOLOGY IN THEIR DIFFERENT AGES OF LIFE

Cristina Simeanu, D. Simeanu, A.C. Grădinaru

Abstract
    The aim of this study was to investigate two of Polyodon spathula growing technology in their different ages of life. Our research was performed in two different fish farms, each of them with a semi-intensive growing system. The Polyodon spathula aged at 3rd summer was grown in BC 30 ha lake which has a production area of 30 hectares. There were placed 36500 fishes (carp - 15250; silver carp - 10500; white amur - 6300; bighead- 4200, and Polyodon spathula - 250) with a total weight of 12900 kg (average weights were: carp - 400 g, silver carp - 300 g, white amur - 300 g; bighead - 300 g, and Polyodon spathula - 2000 g), thus achieving a 1216.66 individuals/ha stocking density and a 430 kg/ha loading of tank. The Polyodon spathula aged at 4th summer was grown in "Cal Alb" water accumulation, which has a production area of 135 hectares. There were placed 127025 fishes (carp - 53375; silver carp - 36750; white amur - 22000; bighead - 14700, and Polyodon spathula - 200), with a total weight of 57829.8 kilograms (average weights were: carp - 500 g, silver carp - 400 g, white amur - 450 g; bighead - 400 g, and Polyodon spathula - 3700 g), thus achieving a 940.92 individuals/ha stocking density and a 428.94 kg/ha loading of tank. The obtained results suggest a well-yielded Polyodon spathula using semi-intensive fish-farming systems.

Key words: Polyodon spathula, growing, polyculture


STUDIU CU PRIVIRE LA TEHNOLOGIA DE CREŞTERE A SPECIEI DE STURIONI POLYODON SPATHULA DE DIFERITE VÂRSTE

Cristina Simeanu, D. Simeanu, A.C. Grădinaru

Rezumat
    Creşterea sturionilor Polyodon spathula, ce a făcut obiectul acestor cercetări, s-a făcut într-o unitate ce aplică un sistem de creştere semiintensiv. Creşterea sturionilor Polyodon spathula de vara III s-a realizat în iazul BC 30 ha, cu o suprafaţă productivă de 30 ha, unde au fost introduşi 36.500 peşti (crap - 15.250; sânger - 10.500; cosaş - 6.300; novac - 4.200 şi Polyodon spathula - 250) cu o greutate totală de 12.900 kg (greutăţile medii fiind: crap - 400 g; sânger - 300 g, cosaş - 300 g; novac - 300 g şi Polyodon spathula - 2.000 g), obţinându-se astfel o densitate la populare de 1.216,66 exemplare/ha şi o încărcare a bazinului cu 430 kg/ha. Sturionii de vara a IV-a au fost crescuţi în Acumularea Cal Alb, ce are 135 ha suprafaţă productivă, popularea făcându-se cu un număr 127.025 de exemplare (crap - 53.375; sânger - 36.750; cosaş - 22.000; novac - 14.700 şi Polyodon spathula - 200), cu o greutate totală de 57.829,8 kg (peştii introduşi au avut în medie următoarele greutăţi: crap - 500 g; sânger - 400 g, cosaş - 450 g; novac - 400 g şi Polyodon spathula - 3.700 g), realizându-se o densitate la populare de 940,92 peşti/ha şi o încărcare a bazinului cu 428,94 kg/ha. Rezultatele obţinute descriu un ritm foarte bun de creştere a speciei Polyodon spathula în condiţiile sistemului de creştere semiintensiv.

Cuvinte cheie: Polyodon spathula, creştere, bazin, policultură