Cecilia Pop

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY ON FOOD SAFETY THROUGH RASFF NOTIFICATIONS IN CASE OF CONTAMINATION WITH MYCOTOXINS

Cecilia Pop, Gabriela Frunză, D.S. ştef, Alexandra-Paula Mărculeţ

Abstract
    The study is an analysis of the incidence of biological hazards identified in food and feed based on information from the annual reports of the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) for the period 2007-2014. In terms of methodology it was resorted to the analysis of data from the notifications sent by the countries in the European Economic Area (EEA) regarding mycotoxin contamination (Aflatoxins, Deoxynivalenol, Fumonsine, Ochratoxin A, Patulin, Zearalenone) using classical statistical methods. The results show a significant incidence of cases of contamination with mycotoxins (between which predominates aflatoxins) but also its reduction trend (about 50% in the period under study); this evolution can be considered to reflect the usefulness and efficiency functioning RASFF.

Key words: mycotoxins, aflatoxin notifications, food, feed


STUDIU PRIVIND ASIGURAREA SIGURANŢEI ALIMENTELOR PRIN INTERMEDIUL NOTIFICĂRILOR SRAAF ÎN CAZUL CONTAMINĂRII CU MICOTOXINE

Cecilia Pop, Gabriela Frunză, D.S. ştef, Alexandra-Paula Mărculeţ

Rezumat
    Studiul reprezintă o analiză a incidenţei unor pericole biologice identificate în alimente şi furaje pe baza informaţiilor din Rapoartele anuale ale Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje (SRAAF) pentru perioada anilor 2007-2014. Metodologic s-a recurs la analiza datelor din notificările transmise de ?ările din Spaţiul Economic European (SEE) privind contaminarea cu micotoxine (Aflatoxine, Deoxinivalenol, Fumonsine, Ocratoxina A, Patulina, Zearalenona) folosind metode statistice clasice. Rezultatele evidenţiază o incidenţă importantă a cazurilor de contaminare cu micotoxine (între care predomină aflatoxinele) dar şi trendul de reducere a acesteia (cu circa 50% în perioada luată în studiu); această evoluţie se poate considera că reflectă utilitatea şi eficienţa funcţionării SRAAF.

Cuvinte cheie: micotoxine, aflatoxine, notificări, alimente, furaje