C. Pascal

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


BODY AND INTENSITY OF GROWTH DEVELOPMENT OF SPECIFIC ROMANIAN BUCOVINA SHEPHERD DOG

C. Pascal, C.V. Gaşpar

Abstract
    Forming the pedigree dogs of Bucovina, Romanian Shepherd (C.R.B.) is the result of a combination between the two basic ways in the formation of animal breeds, i.e. the influence of natural factors and human direct intervention in the selection of individuals which presented features, skills and a desirable exterior. The artisans of this breed have been along time Romanian shepherds who always considered a prerequisite to raise cattle dogs, these being the permanent allies against pests of all kinds. According to flocks of sheep, with high risk potential area (the presence of wild animals and other enemies of them) and other reasons, the population of Sheepdogs has been declining in many areas, however, remained constant in mountain areas, where the causes of forming this breed currently remain. Data obtained from females that have calved indicates a good fertility of the canine population (6 to 8 pups at a birth), and the weight of the offspring from birth was 0.285 ± 0.018 kg for males and 0.233 ± 0.054 kg for females. So both sexes have a very similar body weight, males having a higher weight with only 52 grams. Living body weight determined by weighing the biological material indicates that this population has a good intensity of growth. If the average weight of males at 24 months is 66.058 ± 0.114 kg, with over 25% of the average weight of females of the same age, and at older ages that 4 years males exceed 70 kg, and females have a higher average body weight of 50 kg. The fact that the differences in weight are kept relatively constant both between the sexes and between different age groups allows us to conclude that this character is well consolidated and accurately expressed even in various conditions of maintenance, nutrition, work, effort, etc.

Key words: Shepherd dog, Romanian dog, Bucovina, sheep, shepherded


DEZVOLTAREA CORPORALĂ ŞI INTENSITATEA DE CREŞTERE SPECIFICĂ CÂINELUI CIOBĂNESC ROMÂNESC DE BUCOVINA

C. Pascal, C.V. Gaşpar

Rezumat
    Formarea populaţiei de câini de rasă Ciobănesc românesc de Bucovina (C.R.B.) este rezultatul unei combinaţii fericite între cele două modalităţi de bază în formare raselor de animale, adică influenţa factorilor naturali şi intervenţia directă omului în selecţia indivizilor care prezentau carcateristici, aptitudini şi un exterior dorit. Artizanii formării acestei rase au fost de-a lungul timpului păstorii români care au considerat întotdeauna creşterea câinilor ciobăneşti o condiţie obligatorie, aceştia fiind aliaţi permanenţi împotriva dăunătorilor de tot felul. În funcţie de efectivele de ovine, de zonă cu potenţial mare de risc (prezenţa animalelor sălbatice şi a altor duşmani ai acestora) şi alte considerente, populaţia de câini ciobăneşti a fost în scădere numerică în multe areale, rămânând însă constantă în zonele montane, unde cauzele formării acestei rase se menţin şi în prezent. Datele obţinute de la femelele care au fătat indică o bună prolificitate a acestei populaţii canine (6-8 pui la o fătare), iar greutatea vie a puilor la naştere a fost de 0,285 ± 0,018 kg la masculi şi de 0,233 ± 0,054 kg la femele. Deci ambele sexe au o greutate vie foarte apropiată, masculii având o greutate superioară cu doar 52 grame. Greutatea corporală vie determinată prin cântărirea materialului biologic indică faptul că această populaţie are o bună intensitate de creştere. În cazul masculilor greutatea medie la 24 luni este de 66,058 ± 0,114 kg, superioară cu peste 25% faţă de greutatea medie a femelelor de aceeaşi vârstă, iar la vârste mai mari de 4 ani mascului depăşesc 70 kg, iar femelele au o greutate vie medie mai mare de 50 kg. Faptul că diferenţele de greutate se păstrează relativ constante atât între sexe, cât şi între diferite grupe de vârstă ne permite să tragem concluzia că acest caracter este bine consolidat şi corect exprimat chiar şi în condiţii diverse de întreţinere, alimentaţie, activitate, efort, etc.

Cuvinte cheie: câine ciobănesc, caini româneşti, Bucovina, ovine, păstorit