Anca Roman-Popovici

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ROMANIAN SPORT HORSES: EFFECTS OF COMPETITION LEVEL, SEX AND BREEDER ON THE NATIONAL SHOW JUMPING RANKING

Anca Roman-Popovici, I. Gîlcă

Abstract
    The study of the average performance regarding the results in national show jumping competitions for the horses from the Romanian Sport Breed (RSB) is particularly important because in this way we can form an idea about the performance level in show jumping for this population. The objective of this study was to analyze the differences between the horses from RSB regarding competition level, sex and breeder, and to investigate the impact of these factors on the average competition results for the last 3 years. For this research we examine all the horses legitimated FER from RSB participants in national show jumping competition, divided in 2 groups for breeder variable and 3 groups for sex variable and 5 groups for competition level variable. The results of the statistical analyze show that for the breeder variable the score for competition results present a statistically significant differences for the 0.01 significance level, and for the competition level variable the results from the statistical analysis shows that the score for competition results presents a statistically significant differences for the 0.001 significance level. Also, the results show that from the distribution of RSB legitimated FER participants in national show jumping competitions, 44.63% participate at FE level (the lower difficulty level) and only 8.26% at BA level (the highest difficulty level). In conclusion, we can say that private farms succede to obtain superior results to those from stud farms regarding to the performance level obtained in the national show jumping championship.

Key words: show jumping, ranking, sport horses, warmblood


CALUL DE SPORT ROMÂNESC: EFECTUL NIVELULUI COMPETIŢIONAL, SEXULUI ŞI TIPULUI DE CRESCĂTOR ASUPRA LOCULUI ÎN CLASAMENTUL NAŢIONAL LA SĂRITURI PESTE OBSTACOLE

Anca Roman-Popovici, I. Gîlcă

Rezumat
    Studiul performanţelor medii obţinute de caii din rasa Cal de Sport Românesc (CSR) în competiţiile naţionale de sărituri pesteobstacole este extrem de important deoarece ne permite formarea unei idei cu privire la nivelul de performanţă al acestei populaţii. Obiectivul acestui studiu a fost de a analiza diferenţele existente între caii din rasa CSR privind nivelul competiţional, sexul şi tipul de crescător şi de a investiga impactul acestor factori asupra rezultatelor competiţionale obţinute în ultimii 3 ani. Pentru această cercetare vom examina întregul efectiv de CSR legitimaţi la Federaţia Ecvestră Română (FER) participanţi în campionatul naţional de sărituri peste obstacole, împărţiţi în 2 grupe pentu variabila tip de crescător, 3 grupe pentru variabila sex şi 5 grupe pentru variablila nivel competiţional. Prelucrarea statistică a datelor arată că, pentru variabila tip de crescător, nivelul rezultatelor competiţionale prezintă diferenţe semnificative statistic la pragul de semnificaţie 0.01, iar, pentru variabila nivel competiţional, nivelul rezultatelor competiţionale prezintă semnificative statistic la pragul de semnificaţie 0.001. De asemenea, rezultatele obţinute arătă că, din distribuţia CSR legitimaţi FER participanţi în campionatul naţional de sărituri peste obstacole: 44.63% participă în probele de nivel EF (cel mai scăzut nivel de dificultate) şi doar 8.26% participă şi în probele de nivel BA (cel mai ridicat nivel de dificultate). În concluzie, putem spune că fermele particulare reuşesc să obţină rezultate superioare hergheliilor cu privire la nivelul de performanţă obţinut în cadrul campionatului naţional de sărituri peste obstacole.

Cuvinte cheie: sărituri peste obstacole, clasament, cai de sport, cai cu sânge cald