A.C. GrĂdinaru

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


QUALITY MANAGEMENT FOR SAFETY FOOD AND HEALTHY CONSUMERS

A.C. Grădinaru, şt. Creangă, S.I. Săplăcan, Gh. Solcan

Abstract
    The aim of this paper is to review some literature data with respect to quality management for a safety food and healthy consumers. The foodstuffs' quality is a particular concept, due to the food consumption at its first use, and to the increased exigencies to ensure their nutritional, hygienically, or toxicological quality. The nutritional approach of foodstuffs' quality might be facile as long the consumers are well-informed about the composition and nutritional value of each foodstuff type, these ones having free-will to choose the desired product. The hygienically and toxicological approach of foodstuffs' quality is complex and involve qualified staff for food quality control. In addition to human resources, this approach could also require financial resources in order to use specific methods for biological or toxicological risks assessment. In order to ensure a proper quality of processed foods, HACCP system was proposed and applied in many countries as a systematic preventive approach, and an efficient path to design measurements to reduce hazards to a safety level. Such a certification gives an extra value to the foodstuffs, and could open and simplify many commercial relationships, increasing the trust between participants. The commercial relationships between manufacturers and consumers could be sometimes conflicting, but may become a partnership in conditions of adequate profits to the quality of offered foodstuffs, and safety foodstuffs at accessible prices. In Romania, the main organization with specific directions in consumers' protection is the National Authority for Consumers Protections. Besides this, the National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority perfectly meet all the objectives in food safety and quality strategy. In addition, the activities of subordinated laboratories offer suitable solutions in food and feed quality control, and laboratory diagnosis.

Key words: foodstuffs quality, standards, certification, consumers' protection


MANAGEMENTUL CALITĂŢII PENTRU ALIMENTE SIGURE ŞI CONSUMATORI SĂNĂTOŞI

A.C. Grădinaru, şt. Creangă, S.I. Săplăcan, Gh. Solcan

Rezumat
    Scopul acestei lucrări este de a prezenta unele date din literatura de specialitate cu privire la managementul calităţii alimentelor şi sănătăţii consumatorului. Calitatea alimentelor este un concept special datorită utilizării lor primare ca resursă pentru organismul viu şi a creşterii exigenţelor de ordin nutriţional, igienic şi toxicologic. Abordarea nutriţională a conceptului de calitate ar putea fi simplă, mai ales în condiţiile unei bune-informări a consumatorilor despre valoarea compoziţională şi nutritivă a ceea ce consumă, aceştia având întotdeauna libertatea de alegere. Abordarea igienică şi cea toxicologică sunt complexe, pentru confirmarea stării de calitate fiind nevoie de personal specializat. Pe lângă aceasta, resurse financiare pot fi implicate în vederea folosirii metodelor de evaluare a riscurilor biologice sau toxicologice. În vederea asigurării unei calităţi corespunzătoare, a fost propus spre implementare sistemul HACCP, acesta fiind aplicat în multe ţări ca instrument de prevenţie şi de reducere a riscurilor către un nivel sigur. O astfel de certificare dă un plus de valoare produselor alimentare şi poate deschide şi simplifica relaţiile comerciale, sporind încrederea între participanţi. Relaţiile comerciale dintre producători şi consumatori pot fi adeseori conflictuale, dar se pot transforma în parteneriate în condiţiile unui echilibru între profiturile financiare şi calitatea produselor oferite. În Româia, principala organizaţie cu drepturi în protecţia consumatorilor este Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. Pe lângă aceasta, Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor îndeplineşte perfect obiectivele propuse în misiunea de obţinere a alimentelor sigure. În completare, activitatea laboratoarelor subordonate oferă soluţii susţinute în asigurarea calităţii alimentelor şi diagnoză de laborator.

Cuvinte cheie: calitatea alimentelor, standarde, certificări, protecţia consumatorilor