Al.-D. Robu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDIES ON THE RECOVERY OF LIVESTOCK WASTE IN SPECIALIZED PLATFORMS, BASED ON THE LIVESTOCK HERDS IN ANDRIESENI COMMUNE, IAĂI COUNTY

Al.-D. Robu, Carmen-Luiza Costuleanu, Vasilica Onofrei, I. Gîlcă

Abstract
    The authors developed, in the current paper, within a simulation, a series of scenarios regarding the soil and water pollution decrease in the rural areas, by collecting the waste resulting from the livestock activities from the rural population owning livestock and processing this waste into manure for the crop production sector. Specifically, the authors propose a series of steps to determine the rural population to deliver the daily obtained livestock waste to a specially built and equipped platform where the waste to be properly managed and processed into manure. The authors have developed two scenarios whose materialization would contribute significantly in the decrease of pollution caused by livestock activities because of the current improper management. Moreover, the authors have compiled a primary data research across several communes of the Iasi county, in terms of livestock, regarding the livestock, taking to study and illustration the Andrieăeni commune, Iaăi County.

Key words: animal waste, pollution, natural fertilizers


CERCETĂRI PRIVIND VALORIFICAREA DEŞEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITĂŢILE ZOOTEHNICE, ÎN CADRUL UNOR PLATFORME SPECIALIZATE, LA NIVELUL COMUNEI ANDRIEŞENI, JUDEŢUL IAŞI

Al.-D. Robu, Carmen-Luiza Costuleanu, Vasilica Onofrei, I. Gîlcă

Rezumat
    În cadrul lucrării de faţă, autorii au dezvoltat, pe baza unei simulări, o serie de scenarii în vederea diminuării poluării solului şi apelor din mediul rural, prin colectarea deşeurilor provenite din activităţile zootehnice de la populaţia rurală deţinătoare de efective de animale şi transformarea acestor deşeuri în îngrăşăminte naturale destinate sectorului de producţie vegetală. Concret, autorii propun printr-o serie de demersuri determinarea populaţiei rurale în a depune deşeurile zilnice în cadrul unor platforme special construite şi amenajate în cadrul căreia deşeurile întregii comunităţi să fie gestionate corespunzător şi transformate în îngrăşăminte naturale. Autorii au elaborat două scenarii a căror materializare ar contribui semnificativ la reducerea poluării cauzate de deşeurile zootehnice care nu sunt gestionate corespunzător în prezent. De asemenea autorii au întocmit o cercetare din date primare pe raza mai multor comune a judeţului Iaşi, în ceea ce priveşte efectivele de animale, luând spre studiu şi exemplificare comuna Andrieşeni, judeţul Iaşi.

Cuvinte cheie: deşeuri, surse de poluare, îngrăşăminte naturale