Zahidah

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFECT OF DENSITY RATIO ON PERFORMANCE OF NILE TILAPIA AND CATFISH IN POLYCULTURE
FISH FARMING SYSTEM

Zahidah, Yuli Andriani, Irfan Zidni

Abstract
    This study aims to determine the optimal stocking density ratio in the polyculture system of catfish and nile tilapia fish. This study is conducted experimentally using the Completely Randomized Design with the differences in the treatment of stocking density ratio, each repeated five times. The treatments of the stocking density ratio of both the catfish and the nile tilapia include: A (75 :75 fry/m2), B (100:50 fry/m2, and C (125:25 fry/m2). The observed parameters are growth rate, survival rate and Food Conversion Ratio. The result of this study shows that the stocking density ratio significantly affects the growth rate and survival rate of the catfish and nile tilapia fry, while the feed conversion does not seem to affect them as much. The stocking density ratio that indicates the highest chance of growth rate and survival rate is 75 fry/m2 for the catfish fry and 75 fry/m2 for the nile tilapia fry.

Key words: Catfish fry, nile tilapia fry, growth rate, stocking density ratio


EFECTUL DENSITĂŢII DE POPULARE ASUPRA CREŞTERII TILAPIA ŞI A SOMNULUI
ÎN SISTEMELE DE CREŞTERE ÎN POLICULTURĂ

Zahidah, Yuli Andriani, Irfan Zidni

Abstract
    Scopul acestui studiu este de a stabili densitatea optimă din sistemele de creştere în policultură a somnului şi tilapia. Experienţele au fost complet randomizate cu diferenţe în ceea ce priveşte densitate de populare, fiecare dintre acestea fiind repetate de cinci ori. Densităţile de populare atât pentru somn cât şi pentru tilapia au fost: A (75:75 exemplare/m2), B (100:50 exemplare/m2) şi C (125:25 exemplare/m2). Parametrii studiaţi au fost: rata de creştere, rata de supravieţuire şi indicele de conversie a hranei. Rezultatele prezentului studiu arată că densitatea de populare afectează în mod semnificativ rata de creştere şi rata de supravieţuirii exemplarelor de somn şi tilpaia, în timp ce indicele de conversie a hranei nu este afectat într-o măsura aşa de mare. Densitatea de populare indică că cea mai mare rata de creştere şi de supravieţuire este de 75 exempare/m2 de somn şi de 75 exemplare/m2 de tilapia.

Key words: somn, tilapia, rata de creştere, densitate de populare