Yuli Andriani

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


IMPROVEMENT PROTEIN QUALITY OF CASSAVA PEEL BY SOLID SUBSTRATE FERMENTATION
USING CELLULOLYTIC MICROBIAL CONSORTIUM

Yuli Andriani, Ratu Safitri, Abun

Abstract
    This study aims to determine the change in the composition of amino acids of cassava peel (Manihot esculenta Crantz) by SSF (Solid State Fementation) fermentation using cellulolytic microbial consortium Aspergillus tamarii, Bacillus megaterium and Bacillus mycoides. Usefulness of this research is to improve the quality of the nutritional value of cassava peel so it can be used as feed material herbivorous fish. The experiment was conducted at the Laboratory of Microbiology Department of Biology Padjadjaran University, while the analysis of amino acids in Bogor Agricultural University Integrated Laboratory. Research carried out by fermentation using the best treatment of microbial fermentation using consortium of Bacillus mycoides, Bacillus megaterium, Aspergillus tamarii 5% [2], while the data were analyzed using T Test. Fermentation is done for 7 days at a temperature of 28oC by the method of solid substrates. The parameters measured were total protein content by the method Kjeldhal (Titrimetry) and amino acids using HPLC method. While reducing sugar content was measured using the DNS (3,5-Dinitrosalisilat Acid) method. The results showed that the enzymatic activity of consortium of microbial in the fermentation process was improve the quality of the nutritional value of cassava peel. There was an increase in total protein and amino acid composition, both essential amino acids and non-essential, but there was no increase in the different amino acid lysine, and thyrosine methionin. In general, the fermentation products have better nutrition so it deserves to be used as feed material herbivorous fish.

Key words: Cassava tuber skin, fermentation, microbial, quality nutritional value, total protein, amino acids


ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII PROTEINELOR DIN COAJA DE MANIOC PRIN FERMENTAREA
SUBSTRATULUI SOLID FOLOSIND UN AMESTEC DE SUBSTANŢE MICROBIENE CELULOTICE

Yuli Andriani, Ratu Safitri, Abun

Abstract
    Scopul acestui studiu este de a determina schimbările în compoziţia aminoacizilor din coaja de manioc (Manihot esculenta Crantz) prin fermentarea SSF (Fermantare în Stare Solidă) olid State Fementation) folosind un amestec de substanţe microbiene celulotice Aspergillus tamarii, Bacillus megaterium and Bacillus mycoides. Finalitatea prezentului studiu este de a îmbunătăţi calitatea valorii nutritive a cojii de manioc astfel încât aceasta să fie folosită în furajarea peştilor fitofagi. Experienţele au fost realizate în cadrul Laboratorului de Microbiologie, Departamentul de Biologie al Universităţii din Padjadjaran, în timp ce analiza aminoacizilor s-a efectuat în cadrul laboratoarele integrate de la Universitatea Agronomică din Bogor. Cercetările s-au axat pe folosirea unui tratament de fermentaţie microbiană cu ajutorul unui amestec de Bacillus mycoides, Bacillus megaterium, Aspergillus tamarii 5% [2], iar datele obţinute au fost analizate folosing testul T. Fermentarea a durat 7 zile la o temperatură de 28°C folosind metoda substraturilor solide. Parametrii măsuraţi au fost conţinutul total de proteine prin metoda Kjeldhal (titrare) iar aminoacizii au fost determinaţi folosind metoda HPLC. Conţinutul de zahăr reducător a fost determinat folosind metoda DNS (3,5-Dinitrosalisilat Acid). Rezultatele obţinute arată că activitatea enzimatică a amestecului microbian în timpul procesului de fermentare îmbunătăţeşte valoarea nutritivă a cojii de manioc. A crescut atât procentul de proteină totală cât şi procentul de aminoacizi, atât aminoacizii esenţiali cât şi cei neesenţiali, dar nu s-au înregistrat creşteri ale lizinei din aminoacizi sau a tirozinei metionine. În general, produsele fermentate au o valoarea nutritivă mai bună astfel încât pot fi folosite în alimentaţia peştilor fitofagi.

Key words: coaja de manioc, fermentaţie, microbine, calitatea valorii nutritive, proteine totale, aminoacizi