Yuli Andriani

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ASSESSMENT ON COW RUMEN FLUID CELLULOSE-AMYLASE ENZYME ACTIVITY AS AN
ALTERNATIVE SOURCE OF CRUDE FIBER DEGRADING ENZYME IN FISH FEED MATERIALS

Yuli Andriani

Abstract
    A study to assess Cow Rumen Fluid Microorganism Cellulose-Amylase as an Alternative Source of Crude Fiber Degrading Enzyme in Fish Food was performed at the Microbiology Laboratory of the Biology Department Unpad and Chemistry Research Laboratory at the Chemistry Department Unpad. This study was aimed to reveal activities of cellulose and amylase enzymes produced by microorganisms in cow rumen fluid, both in the fresh and crude enzyme extract forms, and to compare them to commercial cellulose and amylase enzymes. The design applied for this study was the descriptive method. The parameter observed at the end of this study was the cellulose and amylase enzyme activities in cow rumen fluid, crude enzyme extract from cow rumen fluid, as well as the commercial cellulose and amylase enzymes. The results showed that the cellulose enzyme activity in cow rumen fluid, crude enzyme extract from cow rumen fluid and commercial cellulose enzyme with Novozymes brand were 2.43, 3.06, and 511.49 U/ml, respectively; whereas, the amylase enzyme activity in cow rumen fluid, crude enzyme extract from cow rumen fluid, and Novozymes commercial amylase enzyme were 3.67, 7.08, and 283,819.62 U/m, respectively.

Key words: cow rumen fluid, crude extract enzyme, amylase and cellulose enzymes


EVALUAREA ACTIVITĂŢII ENZIMELOR CELULOZICE-AMILAZICE DIN SUCUL GASTRIC
A TAURINELOR CA SURSĂ ALTERNATIVĂ PENTRU DEGRADAREA CELULOZEI BRUTE DIN FURAJELE PENTRU PEŞTI

Yuli Andriani

Abstract
   Studiul are drept scop evaluarea microorganismelor celulozice-amilazice din sucul gastric al taurinelor ca sursă alternativă pentru degradarea celulozei brute din furajele pentru peşti şi a fost realizat în cadrul Laboratorelor de Microbiologie al Departamentului de Biologie şi de Chimie al Departamentului de Chimie din cadrul Universităţii din Padjadjaran. Studiul a avut drept scop să descopere activitatea enzimelor celulozice şi amilazice produse de către microorganismele din sucul gastric al taurinelor, atât în stare proaspătă cât şi extrasă, şi să le compare cu enzimele celulozice şi amilazice care se comercializează. Pentru realizarea prezentului studi s-a folosit metoda descriptivă. Parametrii studiaţi au fost activitatea enzimelor celulozice şi amilazice din sucul gastric al taurinelor, precum şi activitatea enzimelor celulozice şi amilazice care se comercializează la ora actuală. Rezultatele înregistrate arată ca activitatea enzimelor celulozice din sucul gastric al taurinelor, extractul de enzime celulozice brute din sucul gastric al taurinelor precum şi enzimele celulozice comercializate sub brandul Novozymes brand a fost de 2.43, 3.06, şi 511.49 U/ml; în timp ce activitatea, enzimelor amilazice din sucul gastric al taurinelor, extractul de enzime amilazice brute din sucul gastric al taurinelor şi enzimele amilazice comercializate sub brandul Novozymes au fost de 3.67, 7.08 respectiv 283,819.62 U/ml.

Key words: sucul gastric al taurinelor, extract de enzime brute, enzime amilazice şi celulozice extract