V. Maciuc

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESULTS CONCERNING THE INDEXES OF MILK PRODUCTION OF RBP COW POPULATION TAKEN INTO OFFICIAL CONTROL IN 2012-2013

V. Maciuc, C.E. Nistor, V. Ujică, V. Băcilă, I. Nistor, S. Olaru

Abstract
    Romanian Black Pied (RBP) cow population, from the farms belonging to AGCTR taken in the official control of production in 2012-2013, totalised an effective of 4444 heads from 17 Counties of the country. This effective was taken in the official control based on which where the following parameters were estimated:
    - Age structure and number of realised lactations;
    - Period of total and normal lactations;
    - Milk production, fat and protein content on total and normal lactation;
    - Number of artificial insemination for achieving one pregnancy.
    Obtained results enlighten the following:
    The studied RBP population has an age structure in which predominant are young animals, with an average of 2.51 lactations with limits between 1 and 14.
    Period of total lactation was 347.27 days, and normal lactation was 284.39 days, which influence the milk production performances.
    Average milk production on normal lactation was 6966.24 kg milk, with limits between 1160.l4 kg and 17896.1 kg milk. We notice the average milk production of over 8000 kg on the total effective RBP from Dolj, Ialomiţa and Teleorman counties and of some farms with performances similar to the best farm worldwide.
    Existence of some plusvariance with performances of over 10000 kg milk on normal lactation underline the superior genetic value of RBP cow population and the possibility of genetic improvement using the existing variability of the population.

Key words: RBP cows, productive performances, genetic value


REZULTATE PRIVIND INDICII PRODUCŢIEI DE LAPTE LA VACILE BNR CUPRINSE ÎN CONTROLUL OFICIAL ÎN 2012-2013

V. Maciuc, C.E. Nistor, V. Ujică, V. Băcilă, I. Nistor, S. Olaru

Rezumat
    Populaţia de taurine Bălţată cu negru românească, din fermele aparţinând AGCTR cuprinse în controlul oficial în 2012-2013, a totalizat un efectiv de 4444 capete din 17 judeţe ale ţării. Acest efectiv a fost cuprins în controlul oficial pe baza căruia s-au estimat următorii parametri: structura de vârstă şi numărul de lactaţii realizate; durata lactaţiei totale şi normale; producţia de lapte, grăsime şi proteine pe lactaţie totală şi normală; numărul de însămânţări artificiale pentru realizarea unei gestaţii. Rezultatele obţinute prelucrate statistic evidenţiază următoarele: Populaţia BNR analizată are o structură de vârstă în care predomină animalele tinere, cu o medie de 2,51 lactaţii cu limite între 1 şi 14 lactaţii. Durata lactaţiei totale a fost de 347,27 zile iar a lactaţiei normale de 284,39 zile, ceea ce a influenţat asupra performanţelor producţiei de lapte. Producţia medie pe lactaţie normală a fost de 6966,24 kg lapte, cu limite între 1160,74 kg şi 17896,1 kg lapte. Remarcăm producţiile medii de lapte de peste 8000 kg pe întreg efectivul BNR din judeţele Dolj, Ialomiţa şi Teleorman şi a unor ferme cu performanţe la nivelul celor mai bune ferme din lume. Existenţa în populaţie a unor plusvariante cu performanţe de peste 10000 kg lapte pe lactaţie normală evidenţiază valoarea genetică ridicată a populaţiei BNR şi posibilitatea ameliorării folosind variabilitatea existentă în populaţie.

Cuvinte cheie: performanţe productive, Bălţată cu negru românească, valoare genetică