Tuti Widjastuti

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ENERGY AND PROTEIN REQUIREMENT BASED ON THE EFFICIENCY OF PROTEIN UTILIZATION OF SENTUL CHICKENS AND MANIFESTED IN THE PRODUCTION PERFORMANCE

Tuti Widjastuti, Rahmat Wiradimadja, Sjafril Darana

Abstract
    Sentul is a specific local chicken from Ciamis region in West Java with grey feathers as its distinctive feature, with a variation of grey and brown yellows feathers and orderly arranged feathers in its breast like dragon scales. Sentul was recognized as dual purpose local chicken breed and very potential, because rapid growth and high eggs productivity. They have adapted to environments and remain productive even if their diets are low of quality, resistant on diseases, and the pattern of maintenance does need a special skill. In order to increase the productivity of Sentul chickens, the improvement of breeding pattern and nutrient on diets should be done sufficiently for production. The improvement of diets is done by ratio composition that meets the nutrient rules for production and efficiency. To compose an efficient diet, firstly the requirement standard of metabolizable energy and protein as suitable to the breeding purpose must be known. The experiment was divided into two phases, the first phase to determine the efficiency of dietary protein utilization value (EUP) by means of excreta collection and to define the standard requirement of energy and protein during the production periods by using Scott et al method (1982). This experiment, used 60 day old chicks of Sentul chickens and was carried out in three months. The second phase, was aimed to evaluate the level of energy and protein diets during layer periods. The standard requirement of energy and protein diets 150 kcal/kg of metabolizable energy and 2 % of protein under and over the standard requirement was evaluated. A completely randomized design with five replications was used in this experiment. The parameters used are feed, energy and protein consumption, egg production, egg weight and feed conversion. The experiment used 75 pullet of Sentul chicken and was carried out for five months. The results of the first phase showed EUP is 57.24 6.84%. Energy and protein requirement for laying phase 2979.275 Kcal/kg and 15.44% of protein. Based on second, it can be concluded that three performance of Sentul chicken laying phase increase when diets improved as energy standard requirement and protein as the basic of efficiency dietary protein utilization.

Key words: Efficiency utilization protein (EUP), layer phase, Sentul chicken, production performance


CERINŢELE DE ENERGIE ŞI PROTEINĂ ÎN NUTRIŢIA GĂINILOR SENTUL, CALCULATE PE BAZA EFICIENŢEI UTILIZĂRII PROTEINEI ŞI A PERFROMANŢELOR PRODUCTIVE

Tuti Widjastuti, Rahmat Wiradimadja, Sjafril Darana

Rezumat
    Sentul este o populaţie locală de găini din regiunea Ciamis, Java de Vest, cu penajul de bază gri combinat cu pene marginate gri-brun-auriu ce crează, în zona pieptului, un desen cu aparenţă de solzi de dragon. Sentul este cunoscută ca rasă locală mixtă, cu potenţial pentru creştere rapidă şi bune aptitudini pentru producţia de ouă. Se adaptează la diferite medii şi îşi păstrează nivelul productiv, chiar dacă hrana este slabă calitativ, este rezistentă la boli şi puţin pretenţioasă privind condiţiile de creştere. Pentru a-i spori productivitatea, însă, ar fi necesară îmbunătăţirea tehnologiei de creştere şi a alimentaţiei. Acest din urmă aspect poate fi realizat prin ajustarea compoziţiei regimului alimentar, pentru a fi cât mai bine adaptat nivelului productiv, atât sub aspect cantitativ, cât şi calitativ. Pentru a formula o reţetă de hrană adecvată, trebuie cunoscute, în primul rând, cerinţele de hrană care să acopere nevoile de energie metabolizabilă şi proteină pentru întreţinere şi producţie. Experimentul a fost organizat în două etape, prima pentru a determina valoarea de utilizare a proteinei din hrană, pe baza analizei excretei şi pentru a defini cerinţele standard de energie şi proteină în perioadele de producţie,conform metodei propuse de Scott şi col. (1982). Experimentul a utilizat ca material biologic 60 de pui de o zi Sentul şi a durat 3 luni. A doua etapă a fost organizată pentru a evalua nivelele energie şi proteină necesare în hrana găinilor ouătoare. Au fost evaluate niveluri energo-proteice în hrană cu 150 Kcal/Kg EM şi 2 % PB mai puţin şi peste nivelul standard al normelor de hrană. S-a utilizat un protocol experimental complet aleatoriu, cu cinci repetiţii. Parametrii investigaţi au constat în: nivelul ingestei de hrană, energie şi proteină, producţia de ouă, greutatea ouălor şi conversia hranei. Această a doua etapă a durat 5 luni şi a utilizat 75 puicuţe Sentul ca material biologic. Rezultatele primei etape au indicat o eficienţă a utilizării proteinei din hrană de 57.24 6.84%. Cerinţele de energie şi proteină pentru perioada de ouat au fost de 2979.275 Kcal/kg EM şi 15.44% PB. Pe baza celei de-a doua etape a studiului, poate fi concluzionat că performanţele productive ale găinilor Sentul s-au îmbunătăţit în urma majorării aportului energo-proteic în hrană, deci şi a eficienţei utilizării proteinei din hrană.

Cuvinte cheie: Eficienţa utilizării proteinei (EUP), fază de ouat, găini Sentul, performanţă productivă