S. Olaru

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EVALUATION OF MILK PRODUCTION FOR SOME CATTLE POPULATIONS REARED IN THE NORTH-EAST AREA OF ROMANIA

S. Olaru, I. Gîlcă, V. Maciuc, C.E. Nistor, V. Ujică

Abstract
    It is well known the fact that function of maintenance way, exploitation type animals could or couldn't manifest their biological potential. Thus it is important to know how will react dairy animals of different breeds (Romanian Black Pied, Brownish and Romanian Pied) at free stabulation in a private farm.
    To reach the proposed goal, were studied on productions of total lactation and normal lactation characters connected with milk qualitative and quantitative production: milk quantity, fat quantity, fat content, protein quantity and content in milk. Also a remarkable importance is given to the age of first calving, reason for studying it.
    The obtained primary data from farm were statistically processed and interpreted. Were aimed to obtain position and variation estimators (arithmetic mean , respectively variance S2, standard deviation s, standard deviation of mean and variation coefficient V%).
    The obtained data show the following aspects.
    Age of first calving was 982.90 days, with variations between 545 days and 1395 days (V%=15.89).
    Milk production was 5440.89 kg at 1st lactation, 5043.52 kg in 2nd lactation and 4764.19 kg in 3rd lactation.

Key words: cows, productive performances, free stabulation


EVALUAREA PRODUCŢIEI DE LAPTE PENTRU UNELE POPULAŢII DE TAURINE CRESCUTE ÎN ZONA DE NORD-EST A ROMÂNIEI

S. Olaru, I. Gîlcă, V. Maciuc, C.E. Nistor, V. Ujică

Rezumat
    Este cunoscut faptul că, în funcţie de modul de întreţinere, de tipul de exploatare animalele pot sau nu să-şi manifeste potenţialul biologic. De aceea, este important de cunoscut cum reacţionează animalele de lapte de diferite rase (Bălţată cu negru românească, Brună şi Bălţată românească) la stabulaţia liberă din cadrul unei ferme private.
    Pentru atingerea scopului propus, au fost studiate producţiile pe lactaţie totală şi pe lactaţie normală şi caracterele legate de producţia cantitativă şi calitativă de lapte: cantitatea de lapte, cantitatea de grăsime, conţinutul de grăsime, cantitatea de proteină şi conţinutul de proteină din lapte. De asemenea, o importanţă deosebită o are şi vârsta primei fătări, de aceea a fost şi acesta studiată.
    Datele primare obţinute din fermă au fost prelucrate statistic şi interpretate. S-a urmărit obţinerea estimatorilor de poziţie şi de variaţie (media aritmetică , respectiv varianţa S2, deviaţia standard s, deviaţia standard a mediei şi coeficientul de variaţie V%)
    Datele obţinute au evidenţiat următoarele:
    - vârsta la prima fătare a fost de 982,90 zile, cu variaţii între 545 zile şi 1395 zile (V%=15,89);
    - producţia de lapte a fost de 5440,89 kg la prima lactaţie, 5043,52 kg la lactaţia a II-a şi 4764,19 kg în lactaţia a III-a.

Cuvinte cheie: vaci, performanţe productive, stabulaţie liberă