Roxana Nicoleta Gavril (RaŢu)

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


QUALITY OF RAW COW MILK UTILISED IN CHEESE PROCESSING

Roxana Nicoleta Gavril (Raţu), M.G. Usturoi, B.V. Avarvarei

Abstract
    The importance of food quality and the high requirements of consumers regarding foodstuff safety leaded to an increased demand for high quality cheeses, which is an aliment processed from high quality milk. Therefore, in the current paper we aimed to analyse the quality of raw milk which is processed in one of the most known unit from Botoşani County. To achieve this goal were studied a series of physical-chemical indicators (acidity, density, fat content, dry matter, protein titres) as well as some microbiological ones (CFU/ml, somatic cells/ml, Listeria Monocytogenes/25 ml), values which were compared with firms' quality standard. Analyses were carried out on a number of 10 milk samples, and the results shown very good quality milk. The mean value for acidity was 17.658±0.36°T, variation coefficient being 6.50% fact which shows a very good homogeneity. The fat content obtained a mean value of 3.24±0.07% and for protein titres the recorded values was 3.23±0.13%. Microbiological determinations enlightened a value of 140800±4409.09 CFU/ml and a number of 242200±4637.53 somatic cells/ml of milk. Regarding Listeria Monocytogenes, this one was absent in all samples.

Key words: quality, raw milk, acidity, protein


CALITATEA LAPTELUI MATERIE PRIMĂ UTILIZAT ÎN FABRICAREA BRÂNZETURILOR

Roxana Nicoleta Gavril (Raţu), M.G. Usturoi, B.V. Avarvarei

Rezumat
    Importanţa calităţii alimentelor cât şi exigenţa opiniei publice cu privire la siguranţa alimentelor consumate a condus la o cerere tot mai mare de brânzeturi de o înaltă calitate, aliment obţinut dintr-un lapte de o calitate superioară. Prin urmare, în această lucrare ne-am propus să analizăm calitatea laptelui materie primă care intră în procesare în una dintre cele mai cunoscute firme de profil din judeţul Botoşani. Pentru realizarea acestui scop s-au urmărit o serie de indici fizico-chimici (aciditatea, densitatea, conţinutul de grăsime, substanţa uscată, titru proteic) cât şi microbiologici (NTG/ml, celulele somatice/ml, Listeria Monocytogenes/25 ml), valori care au fost comparate cu standardul de calitate al firmei. Determinările au fost efectuate pe un număr de 10 probe de lapte, rezultatele indicând un lapte de o foarte bună calitate. Astfel pentru aciditate s-a obţinu o valoare medie de 17,658±0,36°T coeficientul de variaţie cifrându-se la 6,50, fapt care ne indică o foarte bună omogenitate. Pentru conţinutul în grăsime s-a obţinut o medie de 3,24±0,07% iar titrul proteic a înregistrat o medie de 3,23±0,13%. Determinările microbiologice au indicat o valoare de 140800±4409,09 NTG/ml şi un număr de 242200±4637,53 celule somatice/ml lapte. În ceea ce priveşte Listeria Monocytogenes, aceasta a fost absentă din toate probele.

Cuvinte cheie: calitate, lapte materie primă, aciditate, proteine