Roxana Nicoleta Gavril (RaŢu)

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


QUALITY OF POWDER EGG STORED IN DIFFERENT CONDITIONS

Roxana Nicoleta Gavril (Raţu), M.G. Usturoi, Aida Albu

Abstract
    The current paper aims with the powder egg quality (integral powder) stored in conditions imposed by producer (Lc powder egg packed in polyethylene bags, stored at temperature of +4°C and MC=80%) and powder egg stored in nonconforming conditions (Lexp-1 powder egg packed in polyethylene bags, stored at room temperature t=+22÷+32°C and MC=50÷70% and Lexp-2 powder egg packed in paper bags, stored at room temperature t=+22÷+32°C and MC=50÷70%), storage time being 150 days.
    The analysed parameters were pH value, solubility, content in water, dry matter, proteins and fats.
    pH values recorded for fresh product (day 0), in comparison with the ones determined at the end of those 150 storage days were higher with 0.99% at powder egg samples from lot Lc, with 7.18% at lot Lexp-1 and with 8.28% at lot Lexp-2. Regarding solubility of powder egg, obtained values at the end of those 150 storage days were lower with 4.20% at lot Lc, with 8.84% at lot Lexp-1 and with 25.55% at lot Lexp-2, in comparison with the specific levels of fresh product.
    Experimental factors affected only water content of product and the one in dry matter without inducing modifications at the level of analysed components (proteins, fats).
    Effectuated investigations lead to the conclusion that packing modality, and also the assured factors during storage influenced the quality indicators reaching to depreciate the product in a quite short time.

Key words: quality, raw milk, acidity, protein


CALITATEA PRAFULUI DE OUĂ PĂSTRAT ÎN DIFERITE CONDIŢII

Roxana Nicoleta Gavril (Raţu), M.G. Usturoi, Aida Albu

Rezumat
    Prezenta lucrare face referire la evoluţia calităţii prafului de ouă păstrat în condiţii şi ambalaje diferite. În acest scop au fost constituite 3 loturi de experienţă, după cum urmează: Lc-1 praf de ouă ambalat în pungi de polietilenă depozitat la temperatura de +4°C şi U.R=80% (condiţiile indicate de producător) Lexp-1 praf de ouă ambalat în pungi de polietilenă păstrat la temperaturi de +22÷32°C şi U.R=50÷70% şi Lexp-2 praf de ouă ambalat în pungi de hârtie păstrat la temperaturi de +22÷32°C şi U.R=50÷70%.
    Parametrii analizaţi au fost valoarea pH, solubilitatea, conţinutul în apă, substanţă uscată, proteine şi grăsimi.
    Valorile pH înregistrate la produsul proaspăt comparativ cu cele determinate la sfârşitul celor 150 zile de depozitare au fost mai mici cu 0,99% la probele care au alcătuit lotul Lc, cu 7,18% la lotul Lexp-1 şi cu 8,28% la lotul Lexp-2. Solubilitatea prafului de ouă, la sfârşitul celor 150 zile de depozitare a înregistrat valori mai mici cu 4,20% la lotul Lc cu 8,84% la lotul Lexp-1 şi cu 25,55% la lotul Lexp-2 comparativ cu nivelurile specifice produsului proaspăt.
    Factorii experimentali au afectat doar conţinutul în apă şi implicit pe cel în substanţă uscată fără a induce modificări la nivelul componentelor analizate (proteine, grăsimi).
    Ca şi concluzi, putem afirma că modalitatea de ambalare dar şi factorii fizici asiguraţi pe timpul depozitării au modificat indicii de calitate urmăriţi reuşind să deprecieze produsul într-un timp relativ scurt.

Cuvinte cheie: calitate, depozitare, praf de ouă, temperatură