Ratu Safitri

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


DOMESTIC WASTE WATER BIOREMEDIATION BY CONSORTIUM OF BACTERIA

Ratu Safitri, Bambang Priadie, Anindhita Hawadish

Abstract
    Research has been carried out to obtain an effective bacterial consortium in the biodegradation of domestic wastewater WWTP Bojongsoang. The method used in this study is an experimental method to completely randomized design (CRD) consisting of 2 factors and repeated 3 times. The first factor is the type of bacterial consortia, these were (k1) Consortium of Bacillus subtilis, Paenibacillus amylolyticus, Nitrosomonas, and Bacillus circulans, (k2) Consortium of Paenibacillus amylolyticus, Bacillus Nitrosomonas circulans, and Bacillus pumilus; (k3) Consortium of Bacillus subtilis, Nitrosomonas, Bacillus circulans and Bacillus pumilus; (k4) of domestic wastewater was heated; (k5) of domestic wastewater was not heated. The second factor is the time of bioremediation (T) of consisting of 8 levels, namely (t0) initial day, (t1) day 4, (t2) day 8, (t3) Day 12, (t4) Day 16 (t5) Day 20, (t6) Day 25. The results showed that the bioremediation by the consortium of Bacillus subtilis, Nitrosomonas, Bacillus circulans and Bacillus pumilus (k3) are effective in lowering the levels of domestic wastewater BOD 67.4 % of BOD, COD 66.3%, and 77.1% TSS.

Key words: Bioremediation, Domestic waste water, BOD, COD, TSS


BIO-EPURAREA APELOR MENAJERE CU AJUTORUL UNOR POPULAŢII DE BACTERII

Ratu Safitri, Bambang Priadie, Anindhita Hawadish

Rezumat
    Cercetările au avut ca scop obţinerea unui amestec de specii bacteriene care să prezinte eficienţă în biodegradarea apelor reziduale menajere în WWTP Bojongsoang. S-a utilizat un protocol experimental complet aleatoriu, cu 2 factori şi 3 repetiţii. Primul factor a constat în tipul amestecului bacterian sau în alt tratament aplicat apei: (k1) Bacillus subtilis, Paenibacillus amylolyticus, Nitrosomonas şi Bacillus circulans; (k2) Paenibacillus amylolyticus, Bacillus Nitrosomonas circulans şi Bacillus pumilus; (k3) Bacillus subtilis, Nitrosomonas, Bacillus circulans şi Bacillus pumilus; (k4) ape reziduale menajere tratate termic; (k5) ape reziduale menajere netratate termic. Al doilea factor a constat în durata bioeuprării (T): (t0) ziua de debut, (t1) 4 zile, (t2) 8 zile, (t3) 12 zile, (t4) 16 zile, (t5) 20 zile, (t6) 25 zile. Rezultatele au arătat că bioepurarea prin utilizarea amestecului de Bacillus subtilis, Nitrosomonas, Bacillus circulans şi Bacillus pumilus (k3) a fost cea mai eficientă, prin reducerea în apa menajeră reziduală a BOD cu 67.4 %, a COD cu 66.3 % şi a TSS cu 77.1 %.

Cuvinte cheie: bioepurare, ape reziduale menajere, BOD, COD, TSS