R.I. NeamŢ

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFECTS OF HEAT STRESS AND PRODUCTIVE LEVEL ON THE MAIN REPRODUCTION INDICES
AND INCIDENCE OF DYSTOCIA IN BROWN BREED COWS

R.I. Neamţ, L.T. Cziszter, Daniela E. Ilie, Silvia Erina, St. Acatincăi

Abstract
    The study was carried out on 98 Brown dairy cows from Research and Development Station for Bovine Arad. The following traits were analysed: the voluntary waiting period (from calving to first A.I.), interval between calving and new pregnancy, the number of artificial inseminations (A.I.), incidence of dystocia and dystocia scoring, according to the season and productive level. Thus, in the winter, the voluntary waiting period was 77.45 and 96.32 days to the new gestation, requiring a number of 1.71 AIs per pregnancy. In spring, the voluntary waiting period was 75.26 and 97.64 days for a new gestation, with 2.03 AIs per pregnancy. In the summer, time to first service was 88.16 days, requiring 113.18 days for the new gestation and using 2.16 AIs per pregnancy. Autumn, favoured reduced time to first service 82.66 days, while 104.44 days were required for installation of a new gestation, requiring only 2.11 A.I.s. According to the productive level, cows with a production level between 5000-6000 kg milk, needs 56.67 and 81.44 days, cows between 6000-7000 kg milk needs 81.16 and 103.27 days and those over 7000 kg milk needs 100.75 and 122.97 days for voluntary waiting period and interval needed for installation of a new gestation, respectively. Number of A.I.s needed for a new pregnancy according to the productive level, was 1.71 A.I.s in winter season, 2.03 A.I.s in spring, 2.16 A.I.s for the summer and 2.11 A.I.s for the autumn months. The incidence of total dystocia was 21.42% from total number of calving. The most severe dystocia was recorded in summer, at the 5000-6000 kg milk interval.

Key words: dairy cows, heat stress, reproduction indices, incidence of dystocia


EFECTELE STRESULUI TERMIC ŞI A NIVELULUI PRODUCTIV ASUPRA PRINCIPALILOR INDICI
REPRODUCTIVI ŞI A INCIDENŢEI DISTOCIILOR

R.I. Neamţ, L.T. Cziszter, Daniela E. Ilie, Silvia Erina, St. Acatincăi

Rezumat
    Studiul a fost efectuat pe un număr de 98 lactaţii înregistrate în cadrul rasei Brună, din cadrul biobazei zootehnice a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad. Au fost analizaţi următorii indici: perioada de aşteptare voluntară (intervalul de la fătare la prima însămânţare artificială), intervalul dintre fătare şi instalarea unei noi gestaţii, numărul de însămânţări artificiale, incidenţa distociilor şi severitatea acestora, în funcţie de sezon şi nivelul productiv. Astfel, în sezonul de iarnă, perioada de aşteptare voluntară a fost de 77,45 zile şi au fost nevoie de 96,32 zile pentru o nouă gestaţie, fiind necesare 1,71 I.A.. În sezonul de primăvară, perioada de aşteptare voluntară a fost de 75,26 zile şi au fost nevoie de 97,64 zile pentru o nouă gestaţie, fiind necesare 2,03 I.A. Vara, perioada de aşteptare voluntară a fost de 88,16 zile, necesitând 113,18 zile pentru instalarea unei noi gestaţii, folosind 2,16 I.A. per gestaţie.Toamna favorizează reducerea perioadei de aşteptare voluntară la 82,66 zile, în timp ce pentru instalarea unei gestaţii sunt necesare 104,44 zile şi doar 2,11 I.A.. Raportat la nivelul productiv, vacile cu producţii între 5000-6000 kg lapte, au avut nevoie de 56,67 zile interval de aşteptare voluntară şi 81,44 zile pentru instalarea unei noi gestaţii. Pentru vacile cu proiducţii cuprinse între 6000-7000 kg lapte au fost necesare 81,16 zile interval de aşteptare voluntară, 103,27 zile pentru o nouă gestaţie, în timp ce vacile cu producţii de peste 7000 kg lapte au avut o perioadă de aşteptare voluntară de 100,75 zile şi un interval până la o nouă gestaţie de 122,97 zile. Numărul de I.A. necesare obţinerii unei gestaţii, raportat la nivelul productiv, a fost de 1,71, 2,03, 2,16, 2,11 I.A. în iarnă, primăvară, vară şi respective toamnă. Incidenţa distociilor a atins valori totale de 21,42% din numărul total de fătări. Incidenţa cea mai mare a distociilor severe a fost înregistrată în sezonul de vară (60% din totalul distociilor severe). Cele mai multe distocii severe au fost înregistrate la nivelul vacilor cu producţii de 5000-6000 kg lapte (60% din numărul total de distocii severe).

Cuvinte cheie: vaci de lapte, stress termic, indici de reproducţie, incidenţa distociilor