Nicoleta GĂinĂ (Diaconu)

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH ON CHARACTERIZATION OF HAEMATOLOGICAL PROFILE IN CATTLE SLAUGHTERED IN ROMANIA

Nicoleta Găină (Diaconu), Roxana Lazăr, E.C. Diaconu, M.M. Ciobanu, P.C. Boişteanu

Abstract
    Researches performed on hematological parameters of blood reflects the adaptability of animals to adverse environmental conditions, to different stress factors influence.
    Physiological responses of the animal organism reflects how the welfare indicators are accomplished, indicators that are implicated to obtaining a superior quality of meat.
    To characterize the hematological profile were collected blood samples from the jugular vein of the cattle that were randomly selected from the slaughter house paddock.
    Determination of red blood cell (RBC, Hb, Ht, MCV, MCH, MCHC) and the white ones (WBC, Lym, Mon, N, Eosin, Baz) were made using the automatic analyzer ABX Micros Vet. So, it was possible to make comparisons with data from literature and framing them with existing normal values for cattle species.
    This study may contribute to the establishment and improvement of rest time effects on cattle that are transported to the slaughterhouse by adjusting the imbalances that occur in blood levels.

Key words: hematological profile, cattle, physiological


CERCETĂRI PRIVIND CARACTERIZAREA PROFILULUI HEMATOLOGIC LA BOVINE ABATORIZATE ÎN ROMÂNIA

Nicoleta Găină (Diaconu), Roxana Lazăr, E.C. Diaconu, M.M. Ciobanu, P.C. Boişteanu

Rezumat
    Cercetările realizate asupra parametrilor hematologici sangvini reflectă capacitatea de adaptare a animalului la condiţiile nefavorabile de mediu, la influenţa diferiţilor factori stresori. Răspunsurile fiziologice ale organismului reflectă realizarea indicatorilor de bunăstare a acestuia, indicatori ce sunt implicaţi în obţinerea unei cărni de calitate superioară. Pentru caracterizarea profilului hematologic s-au recoltat probe sangvine din vena jugulară a bovinelor selectate aleatoriu din padocul existent în cadrul unităţii de sacrificare. Determinarea parametrilor eritrocitari (RBC, Hb, Ht, VEM, HEM, CHEM) şi a celor leucocitari (WBC, Lym, Mon, N, Eozin, Baz) s-au realizat cu ajutorul analizorului automat ABX Micros Vet. Astfel au fost posibile comparări cu date obţinute în literatura de specialitate şi încadrări în limitele normale existente speciei bovine. Acest studiu poate contribui la stabilirea şi îmbunătăţirea efectelor timpului de odihnă al bovinelor ce sunt transportate către unitatea de sacrificare prin reglarea dezechilibrelor ce au loc la nivel sangvin.

Cuvinte cheie: profil hematologic, bovine, fiziologice