Nia Rossiana

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFECT OF OIL BACTER, OIL FUNGI AND ALBIZIA (PARASERIANTHES FALCATARIA L. NIELSEN)-MYCCHORHIZA
ON PHYTOREMEDIATION OF OILY SLUDGE CONTAMINATED SOIL

Nia Rossiana, Titin Supriatun, Nadia Istiqomah

Abstract
    Phytoremediation is a promising technology for the clean-up of oily sludge petroleum-contaminated soils, especially in the tropics where climatic conditions favour plant growth and microbial activity and where financial resources are limited. The objective of this work was to test for their ability to stimulate consortium bacteria (oil bacter : Pseudomonas sp, Alcaligenes sp and Flavobacterium sp (m1) and consortium of fungi (oilfungi: Aspergillus sp1, Aspergillus sp2, Penicillium sp1 (m2) in soil contaminated with 30% and 35% (w/w) of oilysludge. After 1 months composted then planted with tropical legume plant species Albizia (Paraserianthes falcataria L. Nielsen)- mycchorhiza that could be used for phytoremediation. PAH (Polyaromatic Hydrocarbons) and heavy metals (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn,) content were analyzed after 2, 6 and 8 months of phytoremediation in greenhouse experiments. Our results showed that after 8 months of phytoremediation, oil bacter performed better than oil fungi in reducing PAH in 30% of concentration oily sludge. Oil bacter treatment effectively decreased Pb (77,16%),Cu (68,56%), Cd (60,44%), Cr (76,24%) levels in 30%, while oil fungi only lowered Zn (87,17%) and Ni (71,32%) at concentration of 35% of oily sludge phytoremediation contaminated soil. The population of bacteria and percentage of infection mycorrhiza at the albizia roots of the waste 30% are higher than at inoculated by fungi, which is 76.67%. Growth of albizia (Paraserianthes falcataria L. Nielsen) was determined in oily sludge-contaminated soil with inorganic fertilizer. Resulted in the greatest reduction in PAH, heavy metals levels across the plant treatments following the 8 months of study. The studies demonstrated that oil bacter were considerably important for phytoremediation of oilysludge -contaminated soil-

Key words: bacter and fungi


EFECTUL BACTERIILOR, CIUPERCILOR DIN PETROL ŞI ALBIZIA PARASERIANTHES FALCATARIA
L. NIELSEN)-MYCCHORHIZA ASUPRA SOLURILOR CONTAMINATE CU DEŞEURI PETROLIERE, PRIN FITOREMEDIERE

Nia Rossiana, Titin Supriatun, Nadia Istiqomah

Abstract
    Fitoremedierea este o tehnologie promiţătoare pentru curăţirea solurilor contaminate cu deşeuri petroliere, în special la tropice unde sunt condiţii favorabile pentru cultivarea plantelor şi activităşii microbiene şi unde resursele financiare sunt limitate. Scopul acestui studiu este de a testa acţiunea unui amestec de bacterii (bacterii petroliere: Pseudomonas sp, Alcaligenes sp şi Flavobacterium sp) (m1) şi a unui amestec de ciuperci (ciuperci petroliere: Aspergillus sp1, Aspergillus sp2, Penicillium sp1) (m2) pe un sol contaminat cu deşeuri petroliere în proporţie de 30% şi 35% (w/w). După o lună de tratament cu aceste amestecuri terenurile au fost plantate cu specia albizia (Paraserianthes falcataria L. Nielsen)-mycchorhiza care poate fi folosită pentru fitoremediere. Conţinutul în PAH (hidrocarburi poliaromatice) şi metale grele (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn,) a fost analizat după 2, 6 şi 8 luni de fitoremediere în condiţiile experimentale din sere. Rezultatele obţinute arată că după 8 luni de fitoremediere, bacteriile petroliere au avut un efect mai bun decât ciupercile petroliere în reducerea PAH pe terenurile contaminate cu 30% deşeuri petroliere. Tratamentul cu bacterii petroliere a scăzut nivelul de Pb (77.16%), Cu (68.56%), Cd (60.44%), Cr (76.24%) în solurile contaminate cu 30% deşeuri petroliere, în timp ce ciupercile petroliere au scăzut numai nivelul de Zn (87.17%) şi Ni (71.32%) în solurile contaminate cu 35% deşeuri petroliere. Populaţia de bacterii şi rata de infestare cu mycorrhiza din rădăcinile de albizia pentru solurile contaminate cu 30% deşeuri a fost mai mare decât rata de inoculare cu ciuperci, care a a fost de 76.67%. Cultivarea de albizia (Paraserianthes falcataria L. Nielsen) a fost posibilă pe terenurile contaminate cu deşeuri petroliere. A rezultat o reducere semnificativă a nivelurilor de PAH şi metale grele după cele 8 luni de studiu. Cercetările au demonstrat că bacteriile petroliere sunt foarte importante în ceea ce priveşte fitoremedierea solurilor contaminate cu deşeuri petroliere.

Key words: bacterii, ciuperci