M.G. DoliŞ

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


MORPHOLOGICAL STUDY CONCERNING THE REPRODUCTION HORSES FROM ROMANIAN SEMIGREUL BREED FROM RUŞEŢU STUD

M.G. Doliş, P.T. Nagy, C.E. Nistor

Abstract
    Research was carried out on the herd of horses, which constituted the reproduction nucleus of Romanian Semigreul breed from Ruşeţu Stud, between 2011 and 2013. Horses were assessed based on data obtained from usual measurements (waist, thoracic perimeter and shinbone perimeter) performed at the annual evaluation. Results obtained in 2013 regarding waist showed that it had average values of 155.07±1.76 cm at mares, respectively 158.00±1.78 cm at stallions. Thoracic perimeter had an average value of 187.51±1.94 cm at mares, respectively 200.20±2.00 cm at stallions and shinbone perimeter had mean values of 21.83±0.66 cm at mares and 24.00±0.69 cm for stallions. In light of these results it has been observed that the studied mares are presenting as a homogenous batch concerning waist and shinbone perimeter, respectively heterogeneous regarding the thoracic perimeter. At stallions, the batch is homogenous only in terms of waist. The obtained data gathered after measurements fits into breed standard and justify horses promoting/maintenance into stud breeding nucleus.

Key words: equines, mares, stallions, stud, measurements


STUDIU MORFOLOGIC PRIVIND CABALINELE DE REPRODUCŢIE DIN RASA SEMIGREUL ROMÂNESC, LA HERGHELIA RUŞEŢU

M.G. Doliş, P.T. Nagy, C.E. Nistor

Rezumat
    Cercetările au fost efectuate pe efectivul de cabaline care a alcătuit nucleul de reproducţie pentru rasa Semigreul românesc la Herghelia Ruşeţu, în anii 2011-2013. Cabalinele au fost apreciate pe baza datelor obţinute în urma măsurătorilor uzuale (talie, perimetru toracic şi perimetru fluier) efectuate cu ocazia lucrărilor de bonitare anuale. Rezultatele obţinute în 2013, spre exemplu, în privinţa taliei au arătat că aceasta a avut o valoare medie de 155,07±1,76 cm la iepe, respectiv 158,00±1,78 cm la armăsari. Perimetrul toracic a avut o valoare medie de 187,51±1,94 cm la iepe, respectiv 200,20±2,00 cm la armăsari, iar perimetrul fluierului a avut valori medii de 21.83±0.66 cm la iepe şi de 24.00±0.69 cm la armăsari. Prin prisma acestor rezultate s-a observat că la iepe grupul este omogen în privinţa taliei şi perimetrului fluierului, respectiv heterogen în privinţa perimetrului toracic. La armăsari, grupul este omogen doar în privinţa taliei. Datele obţinute în urma măsurătorilor se încadrează în standardul rasei şi îndreptăţesc promovarea/menţinerea cabalinelor în efectivul matcă al hergheliei.

Cuvinte cheie: cabaline, iepe, armăsari, herghelie, măsurători