L. DascĂlu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH ON THE GENETIC STRUCTURE AND MORPHOLOGICAL AND PRODUCTIVE POTENTIAL OF THE GREY STEPPE

L. Dascălu, Şt. Creangă, I. Bors, Elena Ruginosu, Alina Narcisa Postolache

Abstract
    The current state of the problem concerning the cattle preservation of the breeds in danger of extinction determines us to continue these studies and to finding the most modern and efficient preservation methods of these valuable resources in the genetic fond, represented by Grey Steppe breed.
    So this paper wants to have a small contribution to knowledge of morphological and productive potential and genetic structure of this breed in order to maintain the specific features and continue of conservation work of Grey Steppe breed.
    Nucleus of Grey Steppe breed that is in genetic conservation at SCDCB Dancu is divided into 10 genetic groups.
    Overall analysis of the value of improvement for the amount of milk Grey Steppe breed bulls used for breeding shows that 4 of 9 bulls are enhancers studied for this purpose (with positive values between 6.87 and 178.71 kg), a bull is indifferent (0 12 kg) and 4 are worsened for quantitative milk production (negative values between -59.14 and -101.93 kg).
    Breeding value for morphology, respectively for the height at the withers of the Grey Steppe breed bulls used for breeding indicates that 4 of the 9 bulls are enhancers studied for this purpose (with positive values between 0.74 and 2.88 cm), an indifferent bulls (0.18 cm) and 4 worsened for height at the withers (negative values between -1.10 and -2.62 cm).
    Regarding weight of the Grey Steppe breed bulls used for breeding analysis shows that 6 of 9 bulls are enhancers studied for this purpose (with positive values between 3.99 and 19.15 kg) and 3 worsened for (negative values between -2.75 and -48.72 kg).
    Potential breeding value of the nucleus of the Grey Steppe breed from SCDCB Dancu is 2048.59 kg for the amount of milk and 4.59% for fat content, which shows the potential of this breed decreased for all analyzed morpho-productive.
    Also for the main morphological indicators analyzed potential improvement value shows: height at withers: 123.73 cm, chest area: 183.65 cm, horizontal length of the trunk: 152.34, while the weight is 513 kg for breeding value.

Key words: genetic structure, morphological and productive potential, Grey Steppe


CERCETĂRI PRIVIND STRUCTURA GENETICĂ ŞI POTENŢIALUL MORFO-PRODUCTIV AL RASEI SURĂ DE STEPĂ

L. Dascălu, Şt. Creangă, I. Bors, Elena Ruginosu, Alina Narcisa Postolache

Rezumat
    Actualitatea problematicii privind conservarea raselor de taurine aflate în pericol de dispariţie ne determină să continuăm aceste studii în sensul găsirii celor mai moderne şi eficiente metode de conservare, a acestei resurse valoroase, ca fond genetic, reprezentată de rasa Sură de stepă. Astfel acestă lucrarea îşi propune să aducă o mică contribuţie la cunoaşterea potenţialului morfo-productive şi structuri genetice a acestei rase, în vederea menţineri caracterelor specifice şi continuări lucrărilor. Nucleul de rasă Sură de stepă ce se află în conservare genetică la SCDCB Dancu este structurat pe 10 grupe genetice. Analiza de ansamblu asupra valorii de ameliorare pentru cantitatea de lapte a taurilor de rasă Sură de stepă utilizaţi la reproducţie relevă faptul că 4 din cei 9 tauri studiaţi sunt amelioratori pentru acest caracter (cu valori pozitive cuprinse între 6,87 şi 178,71 kg), un taur este indiferent (0,12 kg) şi 4 sunt înrăutăţitori pentru producţia cantitativă de lapte (cu valori negative cuprinse între -59,14 şi -101,93 kg). Valoarea de ameliorare pentru caracterele morfologice, respectiv pentru înălţimea la greabăn a taurilor de rasă Sură de stepă utilizaţi la reproducţie indică faptul că 4 din cei 9 tauri studiaţi sunt amelioratori pentru acest caracter (cu valori pozitive cuprinse între 0,74 şi 2,88 cm), un taur este indiferent (0,18 cm) şi 4 sunt înrăutăţitori pentru înălţimea la greabăn (cu valori negative cuprinse între -1,10 şi -2,62 cm). În ceea ce priveşte greutatea corporală a taurilor de rasă Sură de stepă utilizaţi la reproducţie analiza efectuată evidenţiază că 6 din cei 9 tauri studiaţi sunt amelioratori pentru acest caracter (cu valori pozitive cuprinse între 3,99 şi 19,15 kg) şi 3 sunt înrăutăţitori (cu valori negative cuprinse între -2,75 şi -48,72kg). Valoarea de ameliorare potenţială a nucleului de rasă Sură de stepă de la SCDCB Dancu este de 2048,59 pentru cantitatea de lapte şi 4,59 % pentru conţinutul în grăsime, ceea ce denotă potenţialul scăzut al acestei rase pentru toate caracterele morfo-productive analizate. De asemenea, pentru principalii indicatori morfologici analizaţi valoarea de ameliorare potenţială prezintă următoarele valori: înălţimea la greabăn: 123,73 cm; perimetrul toracic: 183,65 cm; lungimea orizontală a trunchiului: 152,34, iar pentru greutatea corporală valoarea de ameliorare este de 513,68 Kg.

Cuvinte cheie: structura genetică, potenţialul morfo-productiv, Sură de stepă