Iulia Varzaru

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


AMINO ACID APPARENT DIGESTIBILITY ASSESSMENT FROM LAYING HENS DIETS SUPPLEMENTED WITH OIL INDUSTRY BYPRODUCTS

Iulia Varzaru, Tatiana Panaite, Arabela Untea, Gabriela Cornescu, Mariana Ropota, Il. Van

Abstract
    An experiment was conducted on 114 laying hens in order to determine the amino acid apparent digestibility coefficients from diets supplemented with camelina meal, linseed meal and fenugreek seeds. The hens were assigned to 3 groups (C, E1, E2) and housed in metabolic cages (2 hens / cage, 38 hens / group). The control group received a conventional diet for laying hens with the age of 59 weeks. The experimental diets were enriched in PUFA by using 5% linseed meal and 2 % camelina meal (E1); 3% linseed meal, 3 % camelina meal and 1 % fenugreek seed (E2). During the final week of the experiment (for 5 days), the ingesta, the feed leftovers and the droppings were daily recorded with accuracy for each cage, in order to perform the amino acid balance. The digestibility coefficients of the dietary essential amino acids decreased significantly when compared with the control: for lysine 86.85 ± 2.74 % in C, 83.76 ± 3.83 % in E1, 81.34 ± 2.29 % in E2; for methionine 87.30 ± 1.43 % in C, 84.48 ± 2.71 in E1, 80.83 ± 1.51% in E2; for cystine 87.30 ± 1.43 in C, 86.66 ± 2.11 % in E1, 86.13 % for E2. The amino acid analysis of laying hen eggs revealed a significant decrease (P ≤ 0.05) of lysine, methionine and cystine in the albumen from E2, and a significant decrease (P ≤ 0.05) of methionine in the yolk from E2, when compared with the control. This fact is correlated with the amino acid digestibility coefficients. The results highlight the decreasing effects of laying hens diets supplemented with oily byproducts on amino acid digestibility.

Key words: amino acid, digestibility, oily byproducts, laying hens


STUDIU PRIVIND DIGESTIBILITATEA APARENTA A AMINOACIZILOR DIN RAŢIILE SUPLIMENTATE
CU SUBPRODUSE DIN INDUSTRIA ULEIURILOR FOLOSITE ÎN HRANA GĂINILOR OUĂTOARE

Iulia Varzaru, Tatiana Panaite, Arabela Untea, Gabriela Cornescu, Mariana Ropota, Il. Van

Rezumat
    S-a realizat un experiment pe 114 găini ouătoare pentru a determina coeficienţii de digestibilitate aparentă a aminoacizilor din raţii suplimentate cu şrot de camelina, şrot de in, seminţe de schinduf. Găinile au fost împărţite în 3 loturi (M, E1, E2), cazate în cuşti metabolice (2 găini/cuşcă, 38 găini/lot) şi furajate cu o raţie pe bază de porumb- şrot de soia. Raţiile experimentale bogate în PUFA au fost fost suplimentate cu 5 % şrot de in şi 2 % şrot de camelina (E1), şi 3 % şrot de in, 3 % şrot de camelina şi 1 % schinduf (E2). In ultima săptămână experimentală (timp de 5 zile), s-au înregistrat zilnic ingesta, resturile de furaj şi dejecţiile pentru fiecare cuşcă, în vederea realizării bilanţului de aminoacizi. Coeficienţii de digestibilitate pentru aminoacizii esenţiali din raţii au scăzut semnificativ faţă de martor: pentru lizina 86.85 ± 2.74 % la M, 83.76 ± 3.83 % la E1, 81.34 ± 2.29 % la E2; pentru metionină 87.30 ± 1.43 % la C, 84.48 ± 2.71 la E1, 80.83 ± 1.51% la E2; pentru cistină 87.30 ± 1.43 la C, 86.66 ± 2.11 % la E1, 86.13 % la E2. Analiza de aminoacizi din ouă a arătat o scădere semnificativă a lizinei, metioninei şi cistinei din albuşul de la E2 faţă de M, precum şi o scădere semnificativă a metioninei din gălbenuşul de la E2 faţă de M. Acest fapt este corelat cu coeficienţii de digestibilitate a aminoacizilor. Rezultatele evidenţiază efectul de scădere a digestibilităţii aminoacizilor din raţiile găinilor ouătoare suplimentate cu subproduse oleaginoase.

Cuvinte cheie: aminoacizi, digestibilitate, subproduse oleaginoase, găini ouătoare