Florencia N. Sompie

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE EFFECTS OF VARIOUS PROTEIN AND ENERGY IN THE DIET ON NATIVE CHICKEN GROWTH PERFORMANCE

Florencia N. Sompie, Betty Bagau, Meity R. Imbar, Youdhie H.S. Kowel

Abstract
    This study was carried out to determine the effect of feeding with various energy and protein ratio in the diets on the performance and carcass values of native chicken. The rations have six different combinations of energy and protein : PE1 (18% protein and 2800 kcal/kg energy; PE2 (18% protein and 3000 kcal/kg energy; PE3 (18% protein and 3200 kcal/kg energy; PE4 (20% protein and 2800 kcal/kg energy; PE5 (20% protein and 3000 kcal/kg energy; and PE6 (20% protein and 3200 kcal/kg energy; were fed to native chicken for 60 days period. The experiment consisted of 6 x 4 x 3 factorial design. Results indicated that no interactions were found between dietary energy and protein level. Different protein levels, in the diets have no significant differences (P > 0.05) on any parameter measured, whereas different dietary energy has significantly (P < 0.05) influenced on feed efficiency. It can be concluded that with adequate balance of calorie and protein, low energy and low protein combination in the diet could be fed to improve the performance of native chickens.

Key words: dietary energy, protein levels, performance, carcass, native chicken


EFECTELE DIFERITELOR DOZE DE PROTEINE ŞI APORTURI ENERGETICE ÎN DIETA PUILOR PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢELOR DE CREŞTERE

Florencia N. Sompie, Betty Bagau, Meity R. Imbar, Youdhie H.S. Kowel

Rezumat
    Prezentul studiu a fost realizat pentru a determina efectul furajării cu diferite doze de proteine şi aporturi energetice în dieta puilor asupra performanţelor de creştere şi a valorii carcaselor de pui. Raţiile au avut şase combinaţii de energie şi proteină: PE1 (18% proteină şi 2800 kcal/kg energie); PE2 (18% proteină şi 3000 kcal/kg energie); PE3 (18% proteină şi 3200 kcal/kg energie); PE4 (20% proteină şi 2800 kcal/kg energie); PE5 (20% proteină şi 3000 kcal/kg energie); şi PE6 (20% proteină şi 3200 kcal/kg energie); şi au fost distribuite puilor pentru o perioadă de 60 de zile. Experienţele au avut un design factorial de tipul 6 x 4 x 3. Rezultatele obţinute au arătat că nu există diferenţe între nivelul proteic şi cel energic. Diferitele nivele proteice din diete aplicate nu au generat diferenţe semnificative (P > 0.05) la nici un parametru măsurat, în timp ce diferitele aporturi energetice au influenţat în mod semnificativ (P < 0.05) eficienţa furajului. Se poate concluziona că un echilibru adecvat între calorii şi proteine, energie şi proteine conduce la îmbunătăţirea performanţelor de creştere.

Cuvinte cheie: energie, nivel proteic, performanţe, carcasă, pui de găină