Elvia Hernawan

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


DRY MATTER DIGESTIBILITY, VFA AND NH3 PRODUCTION IN VITRO OF SHEEP RATIONS SUPPLEMENTED SWEET ORANGE WASTE

Elvia Hernawan, Lovita Adriani, U. Hidayat Tanuwiria

Abstract
    The nutrients content of sweet orange waste are high but it never fully utilized, especially in animal feed industries in Indonesia. Besides, the sweet orange waste also contains high active components such as antimicrobial, antibacterial, antifungal, antioxidant, etc. Meanwhile there is a part of sheep rumen that has a strategic function in transforming raw fiber into various fermentations which are conducted by rumen microbes. The active components in sweet orange waste are predicted to affect digestive process in rumen.This research was aimed to obtain information about digestibility of dry matter, VFA and NH3 in sheep ration with sweet orange waste addition. The research was conducted using a completely randomized design with 4 treatments SOW level in the ration , i.e. 0 , 6 , 9 , 12 % and 5 replicates, so there are 20 units of study. The variables measured were dry matter digestibility, production of Volatile fatty acids (VFA) and NH3. The result showed that the provision of SOW above 6% resulted declining trends of dry matter digestibility values, VFA production and NH3 production, but the four treatments (0, 6, 9, 12% SOW) were not significantly different statistically. In conclusion, provision of sweet orange waste in the ration up until 12% gives same effect on the value of dry matter digestibility, VFA and NH3 production.

Key words: Sweet Orange Waste (SOW), in vitro, digestibility, VFA, ammonia (NH3)


DIGESTIBILITATEA SUBSTANŢEI USCATE ŞI ESTIMAREA PRODUCŢIEI IN VITRO DE AGV ŞI NH3,
ÎN CAZUL SUPLIMENTĂRII RAŢIILOR DE HRANĂ DESTINATE OVINELOR, CU SUBPRODUSE DE LA PORTOCALELE DULCI

Elvia Hernawan, Lovita Adriani, U. Hidayat Tanuwiria

Rezumat
    Conţinutul de nutrienţi de la subprodusele de portocale dulci (SPD) este ridicat, dar niciodată nu a fost utilizat pe deplin în industria nutreţurilor din Indonezia. SPD conţine, de asemenea, compuşi activi antimicrobieni, antibacterieni, antifungici, antioxidanţi etc. De asemenea, o parte a microflorei ruminale a ovinelor este capabilă să transforme celuloza brută în diferiţi produşi utili de fermentaţie. S-a estimat că acei compuşi activi din SPD pot influenţa procesele digestive ruminale. Cercetările au avut ca scop culegerea de informaţii cu privire la digestibilitatea substanţei uscate, dar şi la producţia de AGV şi NH3 din hrana ovinelor suplimentată cu SPD. Protocolul experimental a fost de tip complet aleatoriu, cu 4 loturi, în funcţie de nivelul SPD în raţie - 0 , 6 , 9 , 12 % şi 5 repetări, conţinând deci 20 de unităţi de studiu. Variabilele măsurate au fost digestibilitatea SU, producţia de AGV şi de NH3. Rezultatele au sugerat că includerea SPD peste 6% în raţie conduce la scăderea uşoară a digestibilităţii SU, a producţiei de AGV şi NH3, cu toate că rezultatele obţinute de cele patru loturi (0, 6, 9, 12% SPD) nu au fost diferite statistic. În concluzie, includerea SPD în raţiile ovinelor până la maximum 12% generează aceleaşi efecte privind digestibilitatea SU şi producţia de AGV şi NH3.

Cuvinte cheie: Subproduse de portocale dulci, in vitro, digestibilitate, AGV, NH3