Elena Bocioc

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE EFFECT ON BIOCHEMICAL COMPOSITION OF DIFFERENT CONCENTRATIONS PROBIOTIC FED
TO JUVENILE CARP (CYPRINUS CARPIO, L. 1758) IN A RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM

Elena Bocioc, V. Cristea, N. Patriche, Iulia Grecu,
Săndiţa (Placintă) Ion, Mirela (Creţu) Mocanu, M.T. Coadă

Abstract
    Knowledge about biochemical composition of flash fish allow estimation about: general maintenance conditions, methods of availability to natural and supplementary trophy basis, nutritive value of flash and establishing the impact of environmental conditions to metabolic processes. In this study, some biochemical determinations of carp (Cyprinus carpio, L. 1758) tissues were investigated. The biochemical analysis of the meat has been effectuated in the experiment that took place during 60 days, in four breeding units of 500 liters in volume each. Four kind of variants were compared: V1-pellets with 30% crude protein, without probiotics; V2-pellets with 30% crude protein, with probiotics of 2.24 x 109 CFU/kg food; V3-pellets with 30% crude protein, with probiotics of 3.84 x 109 CFU/kg food; and V4-pellets with 30% crude protein, with probiotics of 7.04 x 109 CFU/kg food. We used BioPlus┬« 2B probiotics (a mixture of Bacillus licheniformis (DSM 5749) and Bacillus subtilis (DSM 5750). After analyses the biochemical composition in stage one was: V1-16.89% proteins, 1.57% lipids; V2-16.47% proteins, 2.5% lipids; V3-16.72% proteins, 1.87% lipids; V4-15.52% proteins, 1.69% lipids and in the second stage was: V1-14.47% proteins, 1.63% lipids; V2-15.70% proteins, 3.12% lipids; V3-14.45% proteins, 1.85% lipids; V4-15.24% proteins, 2.35% lipids. The obtained results showed that are insignificant differences (p>0.05) in the levels of proteins, fats and ash between the control variant (V1) and experimental variants (V2, V3, V4) where probiotic supplements were used.

Key words: musculature, rainbow trout, muscular fibres, epaxial, hypaxial


EFECTUL DIFERITELOR CONCENTRAŢII DE PROBIOTIC ASUPRA COMPOZIŢIEI BIOCHIMICE
A CRAPULUI (CYPRINUS CARPIO, L. 1758) CRESCUT ÎNTR-UN SISTEM RECIRCULANT DE ACVACULTURA

Elena Bocioc, V. Cristea, N. Patriche, Iulia Grecu,
Săndiţa (Placintă) Ion, Mirela (Creţu) Mocanu, M.T. Coadă


Rezumat
    Cunoaşterea compoziţiei biochimice a peştelui permite estimări cu privire la: condiţiile generale de întreţinere, metodele de disponibilitatea a bazei trofice naturale şi suplimentare, valoare nutritivă şi de stabilire a impactului condiţiilor de mediu asupra proceselor metabolice. În acest studiu, au fost investigate unele determinări biochimice din ţesutul cărnii de crap (Cyprinus carpio, L. 1758). Analiza biochimică a cărnii a fost realizată în cadrul unui experiment care a avut loc într-o perioada de 60 zile, în patru unităţi de creştere cu capacitate de 500 de litri fiecare. Cele patru variante experimentale care au fost comparate sunt: V1-pelete cu proteină brută 30%, fără probiotice; V2-pelete cu proteină brută 30%, cu probiotice de 2,24 x 109 UFC/kg furaj; V3-pelete cu proteină brută 30%, cu probiotice de 3,84 x 109 UFC / kg furaj; şi V4-pelete cu proteină brută 30%, cu probiotice de 7,04 x 109 UFC / kg furaj. S-a utilizat probioticul BioPlus ┬« 2B (un amestec de Bacillus licheniformis (DSM 5749) şi Bacillus subtilis (DSM 5750) După analiza compoziţiei biochimice, rezultatele în prima etapă a fost: V1-16, 89% proteine, 1,57% lipide; V2-16,47% proteine, 2,5% lipide; V3-16, 72% proteine, 1,87% lipide; V4-15, 52% proteine, 1,69% lipide, iar rezultatele obţinute în a doua etapă a fost: V1-14, 47% proteine, 1,63% lipide; V2-15, 70% proteine, 3,12% lipide; V3-14, 45% proteine, 1,85% lipide; V4-15, 24% proteine, 2,35% lipide. Rezultatele obţinute au arătat că, în cazul, utilizării suplimentelor probiotice în hrana crapului, sunt diferenţe nesemnificative (p > 0,05) între conţinuturile de proteine, lipide şi cenuşă dintre varianta martor (V1) şi variantele experimentale (V2, V3, V4).

Cuvinte cheie: crap, proteine, lipide, substanta uscata, sistem recirculant de acvacultura