Ebru Yilmaz

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EVALUATION OF WATER RESOURCES MANAGEMENT IN TURKEY

Ebru Yilmaz, Cengiz Koç

Abstract
    Integrated Water Resources Management is defined as a process that promotes the coordinated development and management of water, land and related resources, in order to maximize the resultant economic and social welfare in an equitable manner without compromising the sustainability of vital ecosystems. Water should be utilized in an equitable, reasonable and optimal manner in the interest of all users. Conflicting issues should be solved through cooperation among riparians in transboundary river basins. Any activity should abstain from causing any significant harm to other beneficiaries while utilizing water. Natural meteorological and hydrological conditions should be considered in developing water policy and allocating waters. Turkey lies in a semi-arid region. Precipitation is limited 5-6 months per year. Turkey is not a water rich country. Per capita water availability is 1550 m3/cap/year in 2010. 98% of the population reaches safe drinking water. Turkey is expected to be a water stressed country by 2030. 87% of the population utilizes sewerage network. Approximately 74 % of water is used in agriculture for irrigation. Turkey's target is to reduce this rate down to 64% by 2030. In this study, water resources management in Turkey and problems were discussed along with EU compliance process and recommendations were provided.

Key words: water resources, management, Turkey, irrigation, environment


EVALUAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR DE APĂ ÎN TURCIA

Ebru Yilmaz, Cengiz Koç

Rezumat
    Managementul integrat al resurselor de apă este definit ca un proces care promovează dezvoltarea şi managementul supervizat al apelor, terenurilor şi a resurselor conexe, cu scopul de a maximiza rezultatele economice şi bunăstarea socială într-o manieră echitabilă şi sustenabilă, fără a compromite ecosistemele vitale. Apa trebuie utilizată într-un mod echitabil, rezonabil şi optim, în interesul tuturor beneficiarilor. Situaţiile conflictuale trebuie rezolvate prin cooperarea tuturor riveranilor, mai ales în regiunile transfrontaliere ale bazinelor acvatice. Orice activitate trebuie în aşa fel efectuată, pentru a nu afecta alţi potenţiali beneficiari ai cursului de apă. În dezvoltarea politicilor privind apele şi repartiţia în funcţie de nevoi trebuie să se ţină cont şi de condiţiile naturale meteoro-hidrologice. Turcia ocupă o regiune semi-aridă, în care regimul precipitaţiilor este limitat la 5-6 luni pe an. Turcia nu este o ţară bogată în apă, disponibilitatea anuală fiind de 1550 m3/locuitor în 2010. Din totalul populaţiei, 98% are acces la apă potabilă. Se estimează că Turcia va deveni o ţară cu deficit de apă până în 2030. Circa 87% din populaţie utilizează reţeaua de canalizare şi în jur de 74 % din resursa de apă este utilizată în agricultură, pentru irigaţii. Obiectivul Turciei este de a reduce acest procent către 64% până în 2030. În acest studiu, managementul resurselor de apă din Turcia au fost discutate, în corelaţie cu regulile şi recomandările UE în domeniu.

Cuvinte cheie: resurse de apă, management, Turcia, irigaţii, mediu