E.C. Diaconu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING NUTRITIONAL CHARACTERIZATION OF HORSE MEAT

E.C. Diaconu, Roxana Lazăr, Nicoleta Găină (Diaconu), M.M. Ciobanu, P.C. Boişteanu

Abstract
    In the context of polemics existing in Romania, starting from mass - media to specialised scientific profile, it is very difficult to affirm that one of the healthiest red meats is the horse meat.
    Having a low content of fat, rich in iron and containing omega 3 and 7 fatty acids, as some experts argue, the use of horse meat currently in the food industry creates controversy. The aim of this paper is to characterize the chemical composition of horse meat, on three muscle tissues, respectively, Longissimus dorsi, Semitendinosus and Deltoideus and harvested from a total of 10 horses slaughtered in a slaughterhouse in our country. The research was performed both males and females, the results being conclusive for this stage of work.
    This study brings valuable information regarding the nutritional value of horse meat, results that give us the possibility to compare this with other species that are slaughtered, such as cattle, pig.

Key words: chemical composition, nutritional value, horse meat


CERCETĂRI PRIVIND CARACTERIZAREA NUTRIŢIONALĂ A CĂRNII DE CABALINE

E.C. Diaconu, Roxana Lazăr, Nicoleta Găină (Diaconu), M.M. Ciobanu, P.C. Boişteanu

Rezumat
    În contextul polemicilor existente la ora actuală în România, pornind de la mass - media şi până în cercurile ştiinţifice de profil, este foarte greu să afirmi că una din cele mai sănătoase cărnuri roşii este cea de cal.
    Având un conţinut mai slab în lipide, mai bogată în fier şi conţinând acizii omega 3 şi 7, aşa cum argumentează unii specialişti, la ora actuală, folosirea cărnii de cal în industria alimentară creează controverse.
    În lucrarea de faţă se urmăreşte caracterizarea compoziţiei chimice a cărnii de cal pe trei grupe musculare, respectiv, Longissimus dorsi, Deltoideus and Semitendinosus recoltate de la un număr de 10 cabaline sacrificate în cadrul unui abator din ţara noastră.
    Cercetările s-au realizat atât pe masculi, cât şi pe femele, rezultatele obţinute fiind concludente pentru etapa aceasta a cercetărilor.
    Acest studiu aduce informaţii valoroase cu privire la valoarea nutritivă a cărnii de cal, rezultate care ne dau posibilitatea de a compara această carne cu a celorlalte specii abatorizate la noi în ţară.

Cuvinte cheie: compoziţie chimică, valoare nutriţională, cabaline