Diding Latipudin

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE INTERACTION EFFECTS OF SARDINES OIL AND ZINC ON CONCENTRATIONS OF PROSTAGLANDIN-E2, SERUM ZINC LEVELS,
ZINC ABSORPTION AND ALKALINE PHOSPHATASE ACTIVITY, OF RAM FED WITH BASAL RATION OF SUGAR CANE PULP SILAGE

Diding Latipudin, Soeharsono, Roostita Balia, Winugroho

Abstract
    The purpose of this study was if is any interaction between the sardines oil with zinc on concentrations of prostaglandin-E2, serum zinc levels, zinc absorption, alkaline phosphatase activity, ram fed the basal ration of sugar cane pulp that have been fermented and urea added. (2) To what extent the effect of the interaction between sardines oil and zinc to concentrations of prostaglandin-E2, serum zinc levels, zinc absorption, alkaline phosphatase activity, rams basal ration fed sugar cane pulp that have been fermented and urea added. (3.) At the level of zinc and sardines oil how best to concentrations of prostaglandin-E2, serum zinc levels, zinc absorption and alkaline phosphatase activity, in which rams were given rations of sugar cane pulp that have been fermented and urea added. Most of the experiments conducted in the cage experiment Test Farm, Laboratory of Physiology and Biochemistry and at Livestock Research Center (Balitnak) Ciawi Bogor. Experiments carried out in two stages, namely 1) an experiment in vitro to explore the level of use of urea. Fermented sugar cane pulp using rumen fluid plus buffer fluid compared to fermentation with the bacteria Cytophaga sp. Performed with completely randomized design (CRD) with four levels of Urea (0, 0.5 1.0 and 1.5%) as a treatment and five replications. 2) experiment in vivo to explore the level sardines oil supplementation and zinc. Conducted by randomized block design (RBD). A factor is a supplement of zinc (ZnSO4) with stage 0, 50 and 100 mg.kg-1 DM rations, factor B is the sardines oil level with 0, 1.5 and 3% kg-1 DM rations. Sheep divided into 3 groups based on body weight. Measured variables in addition to the usual parameters used to evaluate rations are also measuring the amount of bacteria and protozoa, VFA concentration, the concentration of N-ammonia rumen fluid. Also measured concentrations of prostaglandin-E2, serum zinc levels, zinc absorption, and alkaline phosphatase activity. Experiments in vivo performed using rams age 5-7 months weighing between 17-20 kg. The basal ration used was sugar cane pulp silage of urea which has the highest fermentability (experimental results 1) of the rumen fluid plus buffer with urea levels of 0.5% in comparison DM.dan concentrates 25%: 75% are prepared with CP 13.61 % and 63.71% TDN. There is interaction between the sardines oil with zinc on concentrations of prostaglandin-E2, serum zinc levels, zinc absorption, alkaline phosphatase activity, of ram fed the basal ration of sugar cane pulp that have been fermented and added urea. Interaction shown in, serum concentrations of PGE2 (P<0.01) and absorption of zinc (P<0.01). At the level of sardines oil 1.5% and zinc 50 mg provides the best concentrations of prostaglandin-E2, serum zinc levels, zinc absorption, alkaline phosphatase activity from the rams were given rations of sugar cane pulp that have been fermented and urea added.

Key words: sardines oil, zinc, prostaglandin-E2, alkaline-phosphatase actvity, ram, sugar cane pulp


EFECTELE UTILZĂRII ULEIULUI DE SARDINE ŞI A ZINCULUI ASUPRA CONCENTRAŢIEI
ÎN PROSTAGLANDINĂ-E2, NIVELURILOR SERICE DE ZINC, RATEI DE ABSORBŢIE A ZINCULUI ŞI ACTIVITĂŢII
FOSFATAZEI ALCALINE, LA BERBECII HRĂNIŢI CU SILOZ DE TRESTIE DE ZAHĂR ÎN RAŢIA DE BAZĂ

Diding Latipudin, Soeharsono, Roostita Balia, Winugroho

Rezumat
    Scopul acestui studiu a fost de a observa dacă există o posibilă interacţiune între uleiul de sardine bogat în zinc şi concentraţiile de prostaglandină-E2, nivelurile serice de zinc, rata absorbţiei zincului, activitatea fosfatazei alcaline, în cazul berbecilor ce au primit în raţia de bază siloz de trestie de zahăr şi suplimentare cu uree. Experimentele au fost organizate în cuşti, într-o fermă experimentală, în cadrul laboratorului de Fiziologie şi Biochimie şi al Centrului de Cercetări Zootehnice (Balitnak) Ciawi Bogor. Au fost parcurse două etape: 1) un stadiu in vitro, pentru a investiga nivelul de utilizare al ureei, utilizând siloz de trestie de zahăr şi lichid ruminal împreună cu lichid tampon, în comparaţie cu fermentaţia bacteriană produsă de Cytophaga sp. S-a utilizat o schemă experimentală complet aleatorie, ce a inclus 4 niveluri ale concentraţiei de uree (0.0, 0.5, 1.0 şi 1.5%) cu 5 repetiţii; 2) un stadiu in vivo, pentru a investiga nivelul de suplimentare cu zinc a alimentaţiei, prin intermediul uleiului de sardine. S-au introdus doi factori experimentali, din care primul a constat în suplimentare cu Zn anorganic (ZnSO4), în 3 variante, respectiv 0, 50 şi 100 mg/kg-1 din SU iar al doilea în suplimentare cu ulei de sardine, în trei variante, cu 0, 1.5 şi 3% per kg-1 din SU. Animalele au fost împărţite pe trei loturi, în funcţie de greutatea corporală. Pe lângă determinările uzuale, s-au măsurat încărcătura bacteriană şi a protozoarelor, concentraţia în AGV, concentraţia N-amoniacal în fluidul ruminal, precum şi concentraţiile de prostaglandină-E2, zinc seric, absorbţia zincului şi activitatea fosfatazei alcaline. Experimentele in vivo au fost efectuate pe berbeci de 5-7 luni, cu mase corporale între 17-20 kg. Raţia de bază a inclus siloz de trestie de zahăr tratat cu uree, care a prezentat cea mai bună fermentescibilitate (conform rezultatelor experimentului nr. 1) în fluidul ruminal şi în cel tampon, la niveluri ureice de 0.5%. 75% din silozul analizat avea 13.61 % PB şi 63.71% Total Azot Disponibil. S-au evidenţiat interacţiuni între uleiul de sardine cu zinc şi concentraţiile de prostaglandină-E2, nivelurile serice de zinc, absorbţia zincului, activitatea fosfatazei alcaline, la berbecii hrăniţi cu raţie de bază conţinând siloz de trestie de zahăr fermentat şi aditivat cu uree. Statistic, s-au observat semnificaţii distincte pentru concentraţiile serice ale (P<0.01) şi pentru rata de absorbţie a zincului (P<0.01). Astfel, cele mai bune rezultate pentru concentraţiile de prostaglandină-E2, nivelurile serice de zinc, absorbţia zincului şi activitatea fosfatazei alcaline s-au observat la un nivel de includere de 1.5% ulei de sardine şi 50 mg zinc.

Cuvinte cheie: ulei de sardine, zinc, prostaglandină- E2, activitatea fosfatazei alcaline, berbec, pulpă de trestie de zahăr