D. Sumovshi

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY OF THE MORPHOPRODUCTIVE FEATURES OF THE ROMANIAN BLACK AND WHITE CATTLE
(BNR), BRED IN HOUSEHOLDS OF THE TRUŞEŞTI COMMUNE, BOTOŞANI COUNTY

D. Sumovshi, I. Gîlcă, Valerica Gîlcă, Anca Popovici-Roman

Abstract
    The researches were done in a population of 75 cows of Romanian Black and White breed (BNR) from private exploitation in the area of Truşeşti commune, Botoşani county. There were analyzed the following aspects: the productive performance to the first lactation, the main reproduction indexes, body weight and the most important of body size. The average production was 4030 kg milk with a content of 3.80% fat and 3.20% protein. The age at first calving and the calving interval was over 37 months and 420 days respectively.

Key words: cattle, Romanian Black and White, production and reproduction indices


STUDIUL ÎNSUŞIRILOR MORFOPRODUCTIVE ALE TAURINELOR DE RASĂ BĂLŢATĂ CU NEGRU
ROMÂNEASCĂ (BNR) CRESCUTE ÎN GOSPODĂRIILE POPULAŢIEI DIN COMUNA TRUŞEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI

D. Sumovshi, I. Gîlcă, Valerica Gîlcă, Anca Popovici-Roman

Rezumat
    Cercetările au fost efectuate in exploataţiile private din comuna Truşeşti, judeţul Botoşani, pe un efectiv de vaci de lapte din rasa Bălţată cu Negru Românească. Au fost analizaţi următorii parametri: performanţele productive la lactaţia I, valoarea principalilor indici de reproducţie şi dezvoltarea corporală. Producţia medie de lapte la lactaţia I normală a fost de 4030 kg, cu un conţinut mediu de 3,8 % grăsime şi 3,2 % proteină. Vârsta la prima fătare a fost de peste 37 luni, iar intervalul între fătări de 420 zile.

Cuvinte cheie: Vaci de lapte, Bălţată cu Negru Românească, indici de producţie şi reproducţie