C. ChirilĂ

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFECT OF THE TEAT CUP SIZE OVER THE PULSATOR RATE

C. Chirilă, R. Roşca

Abstract
    The paper presents the preliminary tests performed on various types of pulsators, aiming to evaluate the influence of the teat cup size over the pulsator rate.
    Two types of teat cups, with different volumes of the pulsation chamber, were use during the tests.
    The tests were performed in the "Machinery and animal husbandry equipment' laboratory of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine-Iasi, on a rig equipped with high line bucket milking machine; the system was also equipped with the necessary devices for recording the operating diagrams of the pulsator that equipped the milking machine. The same operating pressure was used for all tests; there were no significant changes of the environmental temperature during the tests. The pulsators used during the tests were different with respect to the operating principle.
    During the tests, the milking machine was equipped with one of each tested pulsators at a time. Each type of pulsator was tested with each of the two types of teat cups and the operating characteristics were recorded. Based on the recorded diagrams the pulsator rate and ratio was evaluated and the different values were than compared with each other.
    The results were synthetically presented in a table, allowing an easy comparison of the pulsators operating parameters.
    The results showed that for some of the tested pulsators differences were recorded in the operating parameters, depending on the teat cup size, but the deviations were within the acceptable range.

Key words: milking equipment; teat cup


INFLUENŢA MĂRIMII PAHARULUI PENTRU MULS ASUPRA FRECVENŢEI DE LUCRU A PULSATORULUI

C. Chirilă, R. Roşca

Rezumat
    Lucrarea prezintă încercările preliminare, efectuate de către autori, cu privire la influenţa pe care o are,în timpul lucrului, mărimea paharului de muls, asupra frecvenţei de funcţionare a unor tipuri diferite de pulsatorare, utilizate în cadrul testelor.
    Pentru efectuarea încercărilor s-au luat în studiu două tipuri de pahare de muls, care se deosebesc prin valoarea volumului camerei exterioare (cea cuprinsă între manşon şi carcasa paharului de muls).
    Testele s-au efectuat în laboratorul de "Maşini şi instalaţii zootehnice" din USAMV Iaşi, pe un stand dotat cu o instalaţie de muls la bidon şi cu aparatura necesară pentru înregistrarea diagramelor de funcţionare a pulsatoarelor ce au echipat această instalaţie. Presiunea de lucru şi temperatură de lucru, au fost aceleaşi pentru toate testele efectuate. Pulsatoarele utilizate în timpul încercărilor se deosebesc prin tipul de comandă a organelor de lucru.
    În timpul testelor, instalaţia de muls a fost echipată, pe rând, cu câte unul dintre pulsatoarele de încercat. Pentru fiecare tip de pulsator utilizat s-au făcut încercări, pe rând, cu câte unul dintre cele două tipuri de pahare de muls. Astfel s-au înregistrat caracteristicile de funcţionare pentru fiecare tip de pulsator utilizat, în cele două variante de echipare a aparatului de muls.
    Aceste diagrame au permis să se compare frecvenţele de lucru şi raportul fazelor de lucru ale pulsatoarelor utilizate în timpul acestor teste.
    Rezultatele obţinute au fost prezentate sintetic într-un tabel care permite cu uşurinţă compararea parametrilor de lucru ai pulsatoarelor.
    Rezultatele obţinute au arătat că pentru unele dintre pulsatoarele folosite în cadrul încercărilor, apar diferenţe între parametri de lucru, în funcţie de mărimea paharului de muls utilizat dar acestea se înscriu în abaterile acceptate.

Cuvinte cheie: echipament de muls, pahar pentru muls