Anca Roman-Popovici

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY REGARDING THE PERCENTAGE OF ENGLISH THOROUGHBRED BLOOD IN THE LAST FIVE GENERATIONS FOR THE BEST JUMPING HORSES IN THE WORLD

Anca Roman-Popovici, D. Sumovschi, I. Gîlcă

Abstract
    In many breeding areas the special role for Thoroughbred stallions was to lighten and to make more athletic traditional horses used in agriculture. For this research we examine the first 103 jumping horses from FEI&WBFSH World Ranking List for Jumping Horses April 2014, divided in 6 groups for breed variable, and 3 groups for sex and age variables.
    The results show that the percent of English thoroughbred blood in the last five generations for this horses varies from 8.59 to 58.59 with an mean of 34.75.
    For breed variable the results show that the percent of English thoroughbred blood in the last five generations was evaluated as being significantly higher (p<0.05) in case of horses that belong to warmblood breeds from France than in case of horses that belong to warmblood breeds from Germany, horses that belong to warmblood breeds from Belgium and horses that belong to warmblood breeds from Great Britain. For sex variable the results show that the percent of English thoroughbred blood in the last five generations was evaluated as being significantly higher (p<0.05) in case of stallions than in case of geldings.
    In conclusion we can say that the modern sport horse breed requires Thoroughbred blood also in the future, but they will not enjoy a privileged status.

Key words: thoroughbred blood, jumping, ranking, sport horses, warmblood


STUDIU PRIVIND PROCENTUL DE PUR SÂNGE ENGLEZ ÎN ULTIMELE CINCI GENERAŢII PENTRU CEI MAI BUNI CAI DE SĂRITURI DIN LUME

Anca Roman-Popovici, D. Sumovschi, I. Gîlcă

Rezumat
    În multe zone de reproducere rolul special al armăsarilor Pur sange englez a fost acela de a produce cai mai atletici şi mai uşori comparativ cu cei tradiţionali utilizaţi în agricultură. Pentru acest studiu vom examina primii 103 cai de sărituri din Lista Clasamentului Mondial FEI & WBFSH pentru caii de sărituri - aprilie 2014, împărţiţi în 6 grupuri după variabila rasă, şi în 3 grupuri după variabilele sex şi vârstă. Rezultatele arată că procentul de pur sange englez în ultimele cinci generaţii pentru aceşti caii variază 8.59 şi 58.59, cu o medie de 34.75. Pentru variabila rasă rezultatele arată că procentul de pur sange englez în ultimele cinci generaţii a fost evaluat ca fiind semnificativ mai mare (p<0.05), în cazul cailor aparţinând raselor de sport din Franţa decât în cazul cailor ce aparţin raselor de sport din Germania, a celor ce aparţin raselor de sport din Belgia şi a celor ce aparţin raselor de sport din Marea Britanie. Pentru variabila sex rezultatele arată că procentul de pur sange englez în ultimele cinci generaţii a fost evaluat ca fiind semnificativ mai mare (p<0.05), în cazul armăsarilor decât în cazul castraţilor. În concluzie, putem spune că rasele de sport moderne necesită, în viitor, pur sânge englez, dar, această rasă nu se va mai bucura de un statut privilegiat.

Cuvinte cheie: pur sange englez, sarituri, clasament, cai de sport, cai cu sange cald