V. Maciuc

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


GENETIC VALUE OF RBP PRIMIPAROUS REGISTERED IN 2012-2013 OFFICIAL PRODUCTION CONTROL

V. Maciuc, V. Ujică, C.E. Nistor, V. Băcilă, I. Nistor, S. Olaru

Abstract
    Were analysed the productive performances for 1619 Romanian Black Pied (RBP) primiparous, representing 36.21% from total population belonging to AGCTR from 17 Counties. Except Constanta County, primiparous cows represent a high proportion in the age structure of the farms and have a superior genetic value towards previous generations.
    Average milk production on normal lactation at the analysed batch was of 6992.88 kg milk, with the superior limit of 16095 kg milk and standard deviation s = 1096.88 kg.
    Length of total lactation has a medium value of 350.91 days, gestation period of 286 days and number of insemination for one gestation of 1.07, with limits ranking between 1 and 5 artificial insemination, and age at first calving of 28.4 month.
    Those performances enlighten the superior genetic value of primiparous and the perspectives of accomplishing of some productive indexes at the level of the countries with valuables nucleus of Friesian cows.

Key words: primiparous, productive performances, reproduction indexes, genetic value


VALOAREA GENETICĂ A PRIMIPARELOR BNR CUPRINSE ÎN CONTROLUL OFICIAL ÎN 2012-2013

V. Maciuc, V. Ujică, C.E. Nistor, V. Băcilă, I. Nistor, S. Olaru

Rezumat
    Au fost analizate performanţele productive pentru 1619 vaci primipare BNR reprezentând 36,21% din totalul populaţiei aparţinând AGCTR din 17 judeţe. Cu excepţia judeţului Constanţa primiparele reprezintă o proporţie ridicată în structura de vârstă din ferme şi au o valoare genetică superioară generaţiilor anterioare. Producţia medie de lapte pe lactaţie normală la efectivul analizat a fost de 6992,88 kg lapte, cu limita superioară de 16095 kg lapte şi abaterea standard s = 1096,88 kg. Durata lactaţiei totale are valoarea medie de 350,91 zile, durata gestaţiei de 286 zile şi numărul de însămânţări pentru o gestaţie de 1,07, cu limite între 1 şi 5 I.A, iar vârsta la prima fătare de 28,4 luni. Aceste performanţe evidenţiază valoarea genetică ridicată a primiparelor şi perspectivele realizării unor indici productivi la nivelul populaţiilor ţărilor cu cele mai valoroase nuclee de rasă Friză.

Cuvinte cheie: primipare, performanţe productive, indici de reproducţie, valoare genetică