Tawaf Rochadi

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE MODEL OF COMPETITIVE SLAUGHTERHOUSE MANAGEMENT IN WEST JAVA INDONESIA

Tawaf Rochadi, Daud Andre Rivanda

Abstract
    This study aimed to determine the model of slaughterhouse management for better competitiveness in producing hot meat products according to customer demand in respect to animal welfare in West Java. This study was conducted in two phases, the first year study in 2013 was to investigate slaughterhouses under governmental services and the second year study in 2014 was to examine the best slaughterhouses based on the results of research in the first year, to establish competitive slaughterhouse management. A survey method in 13 cities or regencies in West Java was used in the first year while an explorative study in the two selected slaughterhouses was used in the second year. The results showed that (1) most of the slaughterhouses were not and less feasible. This was due to some technical requirements and the procedures that were inconsistent with regulation from the Indonesian Minister of Agriculture and Indonesian national standard. There were only two feasible slaughterhouses with more than 80% scores but still need infrastructure and management improvement to be more competitive. (2) Slaughterhouse competitive management model respects to animal welfare and produces 'hot meat' products which was under the Good Slaughtering Practices by slaughtering cattle with or without stunning procedures.

Key words: Slaughterhouse management, competitive, standardization, and Animal welfare


MODEL COMPETITIV DE MANAGEMENT AL ABATORULUI APLICAT ÎN JAVA DE VEST, INDONEZIA

Tawaf Rochadi, Daud Andre Rivanda

Rezumat
    În studiu s-a urmărit identificarea modelului de management cel mai competitiv în producţia de preparate de carne, pentru a satisface cerinţele consumatorilor dar şi regulile de bunăstare animală în Java de Vest. Studiul a fost organizat în două etape - în 2013, când s-au vizitat abatoarele aflate sub control guvernamental iar în al doilea an - 2014, s-au vizitat cele mai competitive abatoare, selectate pe baze rezultatelor din primul an. O metodă de sondaj public a fost utilizată în 13 oraşe din Java de Vest în primul an şi un studiu exploratoriu a fost aplicat în două din abatoarele selectate pentru competitivitate, în anul al doilea. Rezultatele au indicat că: (1) majoritatea abatoarelor nu au fost eligibile pentru a putea fi incluse în studiu, datorită neîndeplinirii unor criterii tehnice sau a unor proceduri neconforme standardului naţional impus de Ministerul Agriculturii din Indonezia. Au fost identificate doar două abatoare fezabile, cu scoruri de peste 80%, dar acestea necesită îmbunătăţiri ale infrastructurii şi ale managementului pentru a deveni competitive; (2) Modelele competitive de management sunt în acord cu cerinţele privind bunăstarea animalelor şi cuprind Bune Practici de Abatorizare aplicate în sacrificarea taurinelor, cu sau fără aplicarea procedurii de asomare.

Cuvinte cheie: Managementul abatorului, competitivitate, standardizare, bunăstarea animalelor