Tatiana Panaite

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFECT OF FENUGREEK SUPPLEMENTS TO HIGH FATTY ACIDS DIETS ON LAYER PERFORMANCE

Tatiana Panaite, Maria Gabriela Cornescu, Rodica Criste

Abstract
    The study evaluated the effect of fenugreek (Trigonella foenum graecum), leguminous plant with antioxidant properties, supplemented to high fatty acids layer diets. The 6-week experiment used 80 Lohmann Brown layers (59 weeks) assigned randomly to 2 groups (C and E), housed in metabolic cages (2 birds per cage). The birds had free access to the feed and water. They received compound feeds with an inclusion of 5% oleaginous seeds (flax and camelina), characterized by 16.50% CP and 2170 kcal/kg ME. Compared to C, the experimental group E, was treated with 1% fenugreek. Fenugreek was added for its antioxidant properties to protect the oleaginous seeds from peroxidation. This experiment evaluated the influence of the dietary fenugreek on layer performance because the literature gives contradicting reports on this topic. Throughout the experiment we monitored the daily intake, the feed conversion ratio, the laying percentage, whole egg weight. Egg samples (18 samples/group) were collected every 2 weeks with the purpose to determine the weight of egg shell, egg yolk and egg white.
    The experimental results showed that the group treated with fenugreek (E) had a significantly (P=0.05) lower laying percentage (81.722±6.026%) compared to C (84.796±5.342%) and also an average daily feed intake for E (111.974±5.689 gCF/head/day, E) lower (P=0.05) compared to C (121.857±6.485 gCF/head/day), without any influence on egg weight.

Key words: fenugreek, layers, oleaginous plants, layer performance


EVALUAREA EFECTULUI ADAOSULUI DE SCHINDUF ÎN RAŢIILE ÎMBOGĂŢITE ÎN ACIZI GRAŞI ASUPRA PERFORMANŢELOR BIOPRODUCTIVE

Tatiana Panaite, Maria Gabriela Cornescu, Rodica Criste

Rezumat
    Prin acest studiu s-a evaluat efectul schindufului (Trigonella foenum graecum), planta leguminoasa cu proprietăţi antioxidante, adaugată în raţiile găinilor ouătoare îmbogăţite în acizi graşi. Experimentul s-a desfăşurat 6 săptămâni pe 80 găini, rasa Lohmann Brown (59 săptămâni), împărţite în 2 loturi (C, E), cazate în cuşti metabolice (2 păsări/cuşcă). Apa şi furajul au fost administrate ad libitum. Păsările au fost hrănite cu nutreţuri combinate care au inclus 5% seminţe de oleaginoase (in şi camelina) şi au fost caracterizate prin 16.50% PB şi 2710 kcal/kg EM. Faţă de M, reţeta E a avut 1% schinduf. Schinduful a fost adăugat pentru proprietăţile sale antioxidante care previn apariţia procesului de peroxidare. In acest experiment s-a urmărit influenţa schindufului asupra performanţelor bioproductive, pentru că în literatura de specialitate datele sunt contradictorii cu privire la acest aspect. Astfel, s-au urmărit: consumurile medii zilnice, consumurile specifice, intensitatea la ouat, greutăţile ouălor. Din 2 în 2 săptămâni s-au recoltat probe de ouă (18 probe/lot) cu scopul de a determina greutăţile cojii, albuşului şi gălbenuşului. Rezultatele studiului arată că la lotul cu schinduf (E) a scăzut semnificativ (P=0.05) intensitatea la ouat (81.7226.026%) faţă de M (84.796±5.342%) şi, de asemenea, la E consumul mediu zilnic (111.974±5.689g NC/cap/zi) a fost mai mic (P=0.05) comparativ cu M (121.857±6.485 gNC/cap/zi), fără a afecta greutatea oului.

Cuvinte cheie: schinduf, găini, plante oleaginoase, performanţe bioproductive