Ratu Safitri

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE INFLUENCE OF FERMENTATION BY Bacillus circulans, Micrococcus sp., and B. coagulans TOWARDS FAT, CRUDE FIBER, AND PROTEIN CONTENT OF PALM OIL EMPTY FRUIT
BUNCHES WASTE (Elaeis guineensis Jacq.)

Ratu Safitri

Abstract
    The purpose of the research is to get an efective isolates and inoculum consentration for decreasing fat and crude fiber, also increasing protein content in palm oil empty fruit bunches waste fermentation. It's using an experimental methods with Complete Randomize Design (CRD) with 2 factors and 3 replication. First factor were Consortium of bacteria (B) they were: (b1) Bacillus circulans, (b2) Micrococcus sp., (b3) B.coagulans, and (B4) B.circulans, Micrococcus sp., and B. coagulans consortium. Second factor were inoculum concentration (K): (k1) 0%, (k2) 5%, and (k3) 10%. Observed parameter were fat (Soxhlet Methods), crude fiber (Hidrolysis Methods), and protein (Kjeldahl Methods). Result of research data were analyzed using analysis of variance followed by multiple range Duncan test. The result showed that inoculation of 5% B.circulans, Micrococcus sp., dan B.coagulans consortium efective for decreasing 40.27% fat and 16.26% crude fiber. 10% of B.circulans, Micrococcus sp., dan B.coagulans consortium, effective for increasing 43.24% protein after 30 days of fermentation processed.

Key words: Crude fiber, Lignocellulolytic bacteria, fat, fermentation, Protein


INFLUENŢA FERMENTAŢIEI CU Bacillus circulans, Micrococcus sp., Şi B.coagulans ASUPRA CONŢINUTULUI DE GRĂSIME, CELULOZĂ ŞI PROTEINĂ AL SUBPRODUSELOR DE PALMIER DE ULEI
(Elaeis guineensis Jacq.), REZULTATE DUPĂ VALORIFICAREA FRUCTELOR

Ratu Safitri

Rezumat
    Scopul cercetării a fost de a testa niveluri diferite ale inoculantului fermentativ bacterian, mono sau plurispecie, utilizat pentru a scădea concentraţiile de grăsime şi celuloză brută şi de asemenea, pentru a creşte nivelul de proteină din subprodusele de palmier de ulei, rezultate după recoltarea fructelor. S-a utilizat un protocol experimental complet aleatoriu, cu 2 factori şi 3 repetiţii. Primul factor a constat în microorganismele utilizate, fie ca specii unice - (b1) Bacillus circulans, (b2) Micrococcus sp., (b3) B.coagulans fie sub formă de amestec - (B4) B.circulans, Micrococcus sp. şi B. Coagulans consortium. Al doilea factor a constat în nivelul de inoculare al microorganismelor în substrat: (k1) 0%, (k2) 5%, şi (k3) 10%. Parametrii investigaţi au fost: nivelul lipidic (metoda Soxhlet), celuloza brută (metoda hidrolizei) şi nivelul proteic (metoda Kjeldahl). Datele obţinute au fost interpretate statistic prin analiza varianţei şi a unui test Duncan multiparametrial. Rezultatele au demonstrat că inocularea a 5% amestec de B.circulans, Micrococcus sp. şi B.coagulans a fost eficientă în scăderea cu 40.27% a grăsimii şi cu 16.26% a celulozei brute. Nivelul de includere de 10% B.circulans, Micrococcus sp. şi B.coagulans s-a dovedit a produce creşterea cu 43.24% a concentraţiei proteice în materialul analizat, consecutiv la 30 zile de fermentaţie.

Cuvinte cheie: celuloză brută, bacterii lignocelulolitice, grăsime, fermentaţie, proteină