Rachmat Wiradimadja

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


CHICKEN SLAUGHTERHOUSE WASTE UTILIZATION (CHICKEN FEATHER MEAL TREATED)
AS A SOURCE OF PROTEIN ANIMAL FEED INGREDIENTS IN BROILER CHICKENS

Rachmat Wiradimadja, Denny Rusmana, Tuti Widjastuti, Andi Mushawwir

Abstract
    Waste of chicken slaughterhouse industries is one of the areas of live stock waste. The waste from this the industries contributes to environment damage. This problem is a consequence of the process of decomposition by bacterial. Decay by bacterial easily occur due to the high organic content of the waste, such as protein content.
    Research on Utilization of Waste Chicken Slaughterhouse (Chicken Feather Meal treated) as Feed Ingredients Protein Source in Broiler Chickens. This studies to explore the best type of treatment for chicken feathers seen on the digestibility of dry matter, organic matter, protein, nitrogen retention, and the value of energy metabolic. Types of processing, namely: 1. processed chicken feather meal cooked by steam pressure 2.5 kgf/cm2, temperature of 140°C for 50 minutes; 2. processed chicken feather meal which soaked 0.5% NaOH, followed by 2.5 kgf/cm2 cooking vapor pressure, temperature 140°C for 50 minutes; 3. processed chicken feather meal fermented by Bacillus licheniformis. S followed by a vapor pressure of 2.5 kgf/cm2 cooking, the temperature of 140°C for 50 minutes.
    The results showed that treatment with chicken feathers by soaking in 0.5% NaOH solution for 24 hours, followed by 2.5 kgf/cm2 pressure cooking, with a temperature of 140°C for 50 minutes produces chicken feather meal processed mostbest of digestibility, N retention and metabolizable energy value.

Key words: chicken feathers processed, source of protein, broiler chickens


UTILIZAREA SUBPRODUSELOR DIN ABATORIZAREA PĂSĂRILOR (FĂINĂ DE PENE TRATATĂ)
CA MATERIE PRIMĂ FURAJERĂ ÎN ALIMENTAŢIA PUILOR BROILER DE GĂINĂ

Rachmat Wiradimadja, Denny Rusmana, Tuti Widjastuti, Andi Mushawwir

Rezumat
    Subprodusele din abatoarele de păsări reprezintă o mare parte din deşeurile produse de zootehnie şi pot contribui la poluarea mediului. Această problemă este o consecinţă a procesului de descompunere bacteriană a deşeurilor organice, favorizată de conţinutul ridicat în proteine.
    Cercetarea de faţă a avut ca scop investigarea posibilităţii de utilizare a subproduselor din abatorizarea păsărilor (făină de pene tratate) ca materii prime furajere utilizate în alimentaţia puilor broiler. Astfel, s-a urmărit identificarea celui mai bun tratament aplicat penelor rezultate din abatorizare, identificat prin prisma digestibilităţii SU, a SO, a proteinei, a retenţiei de azot dar şi prin valoarea energetică a acestei materii prime furajere, exprimată ca energie metabolizabilă. Tipurile de tratament aplicat deşeurilor de pene pentru transformare în făină de pene: 1. Fierbere sub presiune, în aburi, la 2.5 kgf/cm2, temperatura de 140°C, pentru 50 minute; 2. Macerare cu 0.5% NaOH, urmată de Fierbere sub presiune, în aburi, la 2.5 kgf/cm2, temperatura de 140°C, pentru 50 minute; 3. Fermentare cu Bacillus licheniformis. S, urmată de fierbere sub presiune, în aburi, la 2.5 kgf/cm2, temperatura de 140°C, pentru 50 minute.
    Rezultatele au arătat că macerarea cu soluţie de 0.5% NaOH, pentru 24 de ore, urmată de Fierbere sub presiune, în aburi, la 2.5 kgf/cm2, temperatura de 140°C, pentru 50 minute a condus la obţinerea celor mai bune rezultate privind digestibilitatea, retenţia de azot şi conţinutul de energie metabolizabilă al făinii de pene tratate.

Cuvinte cheie: pene de pui procesate, sursă de proteină, pui broiler