R. Rostika

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional
Arhivă » Vol. 62 (19) » R. Rostika


VANAME SHRIMP (Litopenaeus vannamae) JUVENILE GROWTH AT REDUCING FEEDING LEVEL IN THE BIOFLOCK CULTURE SYSTEM IN KARAWANG REGENCY, WEST JAVA, INDONESIA

R. Rostika, A. Sudaryono

Abstract
    The aim of the research was to observe vaname shrimp (Litopenaeus vanname) growth at reduced feeding level in the biofloc culture system. Feed residues and metabolites from shrimp farms contain toxic ammonia that can affect water quality and organism growth. However, the existing organisms involved in the biofloc system can change ammonia into a non-toxic nitrite. Biofloc can also be used as vaname shrimp feed. The research was carried out at the Brackish and Sea Water Aquaculture Center hatchery from April to July 2013. The research employed the Completely Randomized Design (CRD) design of experiment, which involved five different feeding level reduction treatments, each of which having a different amount of feed but the same amount of biofloc. The research administered the following treatments: (A) 10% feeding level reduction, (B) 15% feeding level reduction, (C) 20% feeding level reduction, (D) 25% feeding level reduction, and (E) normal feeding level (positive control). Each treatment was repeated three times. The parameter observed was Average Daily Gain (gram/day). Treatments A through E yielded the following results respectively: 0.13; 0.14; 0.19; 0.17 and 0.11. Statistically, the results indicated no significant difference. In other words, reduction of feeding level for vaname shrimp had no effect on Average Daily Gain, and a 20% reduction even yielded the highest result. The water quality parameters observed, namely temperature, pH level, and dissolved oxygen (DO), indicated optimum figures for vaname shrimp rearing.

Key words: vaname shrimp, biofloc, reducted feed, ADG, water quality


CREŞTEREA JUVENILĂ A CREVEŢILOR VANAME (Litopenaeus vannamae) ÎN URMA REDUCERII APORTULUI DE HRANĂ ÎN CONDIŢIILE SISTEMULUI DE CULTURĂ BIOFLOCK APLICAT
ÎN REGIUNEA KARAWANG, JAVA DE VEST, INDONEZIA

R. Rostika, A. Sudaryono

Rezumat
    Scopul cercetărilor a constat în studiul creşterii crevetelor vaname (Litopenaeus vanname), în condiţiile reducerii aportului de hrană, în cadrul sistemului de cultură biofloc. Reziduurile de nutreţuri şi metaboliţii din fermele de crevete conţin amoniac toxic ce afectează calitatea apei şi dezvoltarea normală a altor specii. Cu toate acestea, unele organisme existente în sistemul biofloc pot converti amoniacul într-o formă de nutriţi lipsiţi de toxicitate. Ulterior, Biofloc poate fi utilizat ca sursă de hrană pentru crevete. Cercetările au fost efectuate la Brackish and Sea Water Aquaculture Center , din aprilie în iulie 2013. Cercetările au fost organizate într-un model complet aleatoriu, cu cinci niveluri de reducere a aportului alimentar, în prezenţa aceluiaşi aport de biofloc: (A) 10% reducere, (B) 15% reducere, (C) 20% reducere, (D) 25% reducere şi (E) nivel normal de hrănire (lot de control pozitiv). Fiecare tratament a fost repetat de trei ori iar parametrul investigat a fost sporul mediu zilnic (grame/zi). Tratamentele, de la A la E au generat următoarele rezultate: 0.13; 0.14; 0.19; 0.17 şi 0.11. Statistic, nu s-au înregistrat diferenţe semnificative. Astfel, reducerea aportului alimentar la crevetele vaname nu a afectat sporul mediu zilnic, chiar la reduceri de 20% obţinându-se rezultate maxime. Parametrii de calitate ai apei, adică temperatura, nivelul pH şi oxigenul dizolvat au indicat valori optime pentru creşterea crevetelor vaname.

Cuvinte cheie: crevete Vaname, biofloc, aport de hrană redus, spor mediu zilnic, calitatea apei