Oana Georgiana Dorojan (Varlan)

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional
Arhivă » Vol. 62 (19) » Oana Georgiana Dorojan (Varlan)


THE GROWTH PERFORMANCE AND HEMATOLOGICAL PROFILE TO SPECIES A. STELLATUS(PALLAS, 1771) IN TERMS OF VITAMIN C AND E IN THE DIET INCREASED IN THE INTENSIVE RECIRCULATING

Oana Georgiana Dorojan (Varlan), V. Cristea, Angelica Docan, Săndiţa Plăcintă, M. Fotea

Abstract
    The aim of this work presents the results of an experiment that was conducted over a period of 30 days (24.05.2013-22.06.2013), where we used specimens of A. stellatus (Starry) aged 13 months and 22 days.
    We have used two tubs: in the first tub were 40 species with a total biomass of 3916 g and in the second tub were 39 species with a total biomass of 4012 g.
    The fish from the two tubs were fed with fodder "Alterna Storione", the difference between the two tubs is: in the first tub we have to incorporated the vitamins C and E, and in the second tub we used the feed as it self.
    At the end of the experiment, in the first tub (C + E) we obtained a weight gain of 1199 g, and in the second tub we obtained weight gain of 1153 g.
    In the hematological profile we have obtained the following results: in the first tub (C + E) the hemoglobin 8.58±0.94 g/dl the glucose 69.46±7.12 ml glucose / 100ml blood, the proteins 3.83±0.28 g proteins/100 ml serum, hematocrit 26.46±3.67, the leukocyte 1.65±0.070 and the erythrocytes ranged from 0,77 x 106 cells / µl blood and 0,875 x 106 cells / µl blood; in the second bath(control): the hemoglobin 9.23±1.66 g/dl, the glucose 62.06±4.75 ml glucose/100ml blood, the proteins 3.7±0.33 g proteins/100 ml serum, the hematocrit 30.48±5.71, the leukocyte 1.69±0.085 and the erythrocytes ranged between 0,67 x 106 cells / µl blood and 0.745 x 106 cells / µl blood.
    In summary, we obtained different values referring to the gain, the increase of the specimens used in the both baths and their hematological profile was affected by the feed method used differently in the two baths.

Key words: Acipenser stellatus, weight gain, hematological profile, vitamin C and E, aquaculture


PERFORMANŢA CREŞTERII ŞI PROFILUL HEMATOLOGIC LA SPECIA A. STELLATUS (PALLAS, 1771), ÎN CONDIŢIILE UTILIZĂRII VITAMINEI C ŞI E ÎN DIETĂ, CRESCUTĂ ÎN SISTEME INTENSIVE RECIRCULANTE

Oana Georgiana Dorojan (Varlan), V. Cristea, Angelica Docan, Săndiţa Plăcintă, M. Fotea

Rezumat
    Lucrarea a avut drept scop prezentarea rezultatelor obţinute în urma unui experiment ce s-a desfăşurat pe o perioadă de 30 de zile (24.05.2013-22.06.2013), unde s-au folosit exemplare de A. stellatus (păstrugă) în vârstă de 13 luni şi 22 de zile. S-au folosit două căzi, în cada I fiind 40 exemplare cu o biomasă totală de 3916 g, iar în cada a -II- a fiind 39 de exemplare cu o biomasă totală de 4012 g. Peştii din cele două căzi au fost hrăniţi cu furaj "Alterna Storioni", diferenţa dintre cele două căzi fiind că în furajul folosit pentru cada I s-au înglobat vitaminele C şi respectiv E, iar în cada a -II- a furajul s-a folosit ca atare. La sfârşitul experimentului în cada I(C+E) s-a obţinut un spor de creştere de 1199 g, iar în cada a -II- a(martor) un spor de creştere de 1153 g. În ce priveşte profilul hematologic s-au obţinut următoarele valori: în cada I(C+E): hemoglobina 8.58±0.94 g/dl, glucoza 69.46±7.12 ml glucoză/100ml sânge, proteinele 3,83±0.28 g proteine/100 ml ser, hematocritul 26.46±3.67, leucocritul 1,65±0.070 iar eritrocitele au variat între 0,77 x 106 celule/µl sânge şi 0,875 x 106 celule/µl sânge; în cada a -II- a (martor): hemoglobina 9.23±1.66 g/dl, glucoza 62.06±4.75 ml glucoză/100ml sânge, proteinele 3,7±0.33 g proteine/100 ml ser, hematocritul 30.48±5.71, leucocritul 1,69±0.085 iar eritrocitele au variat între 0,67 x 106 celule/µl sânge şi 0.745 x 106 celule/µl sânge. În concluzie, s-au înregistrat valori diferite, în ceea ce priveşte sporul de creştere a exemplarelor folosite în cele două căzi iar profilul hematologic al acestora a fost influenţat de metoda de furajare folosită diferenţiat în cele două căzi.

Cuvinte cheie: A stellatus, spor de creştere, profil hematologic, vitaminele C şi E, acvacultură