Oana Georgiana Dorojan (Varlan)

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE INFLUENCE OF PHYTOBIOTICS (THYME AND SEABUCKTHORN) ON
A. STELLATUS (PALLAS, 1771) MEAT BIOCHEMISTRY, GROWTH IN A INDUSTRIAL AQUACULTURE
RECIRCULATING SYSTEM

Oana Georgiana Dorojan (Varlan), V. Cristea, Săndiţa Plăcintă, M. Fotea

Abstract
    The main objective of the present research is to evaluate the biochemical composition of A. stellatus meat, after the administration of the phytobiotics in feed.
    One year and four months old A. stellatus fish were used, with an initial average weight of 121.21 ± 68 g / fish. The experimental trial lasted days and was hold at the pilot aquaculture recirculating system.
    The phytobiotics used were incorporated in feed with gelatin in a concentration of 2% / kg feed and were represented by thyme (Thymus vulgaris) that the seabuckthorn (Hippophaerhamnoides).
    Two experimental variants were made: V1 - sea buckthorn and V2 - thyme.
    The fish were fed with Alterna Storione feed, with 48% crude protein and 16% fat.
    During the experiment, the water physico-chemical parameters were in the normal range for an optimal growth of stellate sturgeon.
    At the end of the experiment significant differences (p<0.05) were observed between the two experimental variations in terms of dry matter, protein, fat and moisture content. Not significant differences (p>0.05) were recorded concerning the percentage of ash.
    The highest value of moisture (83.44%) was recorded in V2 (thyme), the lowest fat content (0.29%) was recorded in V1 (seabuckthorn).
    In conclusion, the two types of phytobiotics (thyme, seabuckthorn), administered in a concentration of 2% / kg feed, significantly influenced the biochemical composition of A. stellatus meat.

Key words: A. stellatus, biochemical composition, phytobiotics, aquaculture recirculating system


INFLUENŢA UNOR FITOBIOTICE (CIMBRU, CĂTINĂ) ASUPRA BIOCHIMIEI CĂRNII LA SPECIA
A. STELLATUS (PALLAS, 1771) ÎN CONDIŢIILE UNUI SISTEM RECIRCULANT DE ACVACULTURĂ INDUSTRIALĂ

Oana Georgiana Dorojan (Varlan), V. Cristea, Săndiţa Plăcintă, M. Fotea

Rezumat
    Obiectivul principal al experimentului de faţă a fost de a evalua compoziţia biochimică a cărnii specie A. stellatus în condiţiile administrării de fitobiotice în hrană. S-au folosit exemplare de A. stellatus în vârstă de un an şi patru luni, cu o masă medie iniţială de 122.78 ± 31.60 g/ex. (V1) respectiv 121.21 ± 32.54 g/ex. (V2), ce au fost crescute timp de 63 de zile, într-un sistem recirculant de acvacultură. Fitobioticele folosite au fost înglobate cu gelatină în furaj într-o concentraţie de 2%/ kg furaj, acestea fiind cimbru (Thymus vulgaris) respectiv cătină (Hippophae rhamnoides). Variantele experimentale au fost în număr de două: V1 - cătină şi V2 - cimbru. Peştii au fost hrăniţi cu furaj Alterna Storioni, având 48% proteină crudă şi 16% grăsime. Parametri fizico-chimici ai apei tehnologice, pe parcursul experimentului s-au situat în limitele normale pentru o creştere optimă. La sfârşitul experimentului s-au înregistrat diferenţe semnificative (p<0.05), între cele două variante experimentale în ceea ce priveşte: substanţa uscată, conţinutul de proteină, conţinutul de grăsime şi umiditatea. Nu s-au înregistrat diferenţe semnificative (p>0.05), în ce priveşte procentul de cenuşă. Cea mai mare valoare de umiditate (83,44%) a fost înregistrată în V2(cimbru), cea mai mică valoare a conţinutului de grăsime (0,29%) a fost înregistrată în V1(cătină). În concluzie cele două tipuri de fitobiotice (cimbru, cătina), administrate în concentraţie de 2%/ kg furaj, au influenţat compoziţia biochimică a cărnii speciei de A. stellatus.

Cuvinte cheie: A. stellatus, compoziţia biochimică, fitobiotice, sistem recirculant de acvacultură