M. Burghelea

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE EFFECT OF PROLONGED GESTATION LENGTH ON PIGLETS BIRTH WEIGHT

M. Burghelea

Abstract
    This research, based on PIC sows at the third-parity and on 396 farrowing records, was performed to investigate the relationship between effect of prolonged gestation length on piglets performances. The objective of this research was to investigate the effect of prolonged gestation length on litter size, piglets weight, piglets uniformity, mortality and propose some new practical solution which can improve the farm management. The gestation length was prolonged by using the Altrenogest in the late gestation for a period of 7 days, starting from the 112 day of gestation (112-118 days gestation). Obtained results shows that extending the gestation length has beneficial effects on the average birth weight from an average 1.13 kg/piglet in the control group up to 1.58 kg/piglet in the experimental group and the neonatal mortality shows an important decrease from 12% in the control group to 4 % in the experimental. In conclusion, the administration of Altrenogest in late gestation can lead to the following effects: grouping the farrowing events and create the routine in the maternity with a high efficiency of working personal, getting the heaviest piglets at farrowing, each extra day of gestation add a intrauterine gaine of 112g/piglet, decreasing de % of small piglets, the % of piglets with a birth weight over 1.5kg/piglet was 58.09% in experimental group compared with 13.99% in control group.

Key words: gestation, farrowing, piglet birth weight, survival, mortality


EFECTELE PRELUNGIRII GESTAŢIEI ASUPRA GREUTĂŢII PURCEILOR LA NAŞTERE

M. Burghelea

Rezumat
    Cercetarea a fost efectuată pe scroafe PIC aflate la a treia paritate, în condiţii de ferma comerciala, de la echivalentul a 396 fătări, de pe durata unui an calendaristic. Obiectivul cercetării a constat în găsirea unor noi soluţii practice aplicabile în fermele comerciale ce ţin să rezolve problemele tehnologice şi financiare cauzate de apariţia unui procent mare de purcei mici şi neviabili. In timpul cercetării s-a urmărit efectul prelungirii gestaţiei la scroafe asupra mărimii cuibului, greutăţii purceilor la naştere, uniformităţii purceilor, mortalităţii, şi cum aceşti parametri duc la îmbunătăţirea managementului în ferme comerciale. Prelungirea gestaţiei s-a făcut prin administrare de Altrenogest pe o perioadă de 7 zile, începând din ziua a 112-a de gestaţie (112-118 zi de gestaţie). Potrivit rezutatelor obţinute reiese că prelungirea gestaţiei are efecte benefice asupra greutăţii medii a purceilor la naştere de la 1.13 kg la 1.58 kg cât şi asupra % de mortalitate, reducându-se semnificativ de la 12% la lotul martor la 4% la lotul experimental. In concluzie prelungirea gestaţiei poate avea următoarele efecte: gruparea fătărilor la scroafe şi folosirea eficientă a personalului din fermă, obţinerea unor purcei cu greutate mai mare la naştere, fiecare zi de gestaţie în plus peste perioada de gestaţie normală generează un spor intrauterin de cca 112 g/zi, scade procentul de purcei mici şi nevialbili.

Cuvinte cheie: gestaţie, fătări, greutatea la naştere, rata de supravieţuire, mortalitate