Laurentius J.M. Rumokoy

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE FORAGE PRODUCTION OF Brachiaria mutica UNDER COCONUT TREE CANOPY

Laurentius J.M. Rumokoy, Wisje L. Toar

Abstract
    Forage availability remains a major limiting factor in developing commercial farms in Indonesia. The land under coconut trees as found in North Sulawesi Indonesia, is potential to be a cultivation area of Brachiaria forage as a good fodder crops for ruminants and pseudoruminants. Brachiaria mutica is one of the very well-adapted forage under coconut trees in wet tropical climate zones. However, the constraints factors is the lack of scientific information regarding the effects of solar radiation intensity levels in forage crops under coconut trees on the quality of forage production needs for ruminants and pseudoruminansia ruminant feed.
    Researchs who have implemented intended to address this challenge is of assessing the effects of restrictions on the transmission of solar radiation in the range shade of coconut trees of various age levels, combined with the effects of level of nitrogen fertilizer on the quality aspects of the production of organic matter of Brachiaria mutica, include the fresh and dry matter production and crude protein.

Key words: Brachiaria mutica; animal feed; canopy of coconut trees


PRODUCŢIA FURAJERĂ A BRACHIARIA MUTICA CRESCUTĂ PE TEREN ACOPERIT DE PALMIERI COCOTIERI

Laurentius J.M. Rumokoy, Wisje L. Toar

Rezumat
    Disponibilitatea nutreţurilor rămâne un factor limitant major al dezvoltării fermelor zootehnice din Indonezia. Terenurile cultivate cu palmieri cocotieri, ca de exemplu cele din North Sulawesi, Indonezia, au potenţialul de a fi utilizate pentru cultura plantei Brachiaria, ca o bună sursă furajeră pentru animalele rumegătoare şi alte specii erbivore. Brachiaria mutica este una din cel mai bine adaptate plante furajere cultivate pe teren acoperit de cocotieri, în zonele tropicale umede. Principalul neajuns îl constituie, însă, lipsa informaţiilor ştiinţifice referitoare la efectul nivelurilor diferite ale intensităţii radiaţiei solare asupra dezvoltării plantelor furajere atunci când acestea sunt cultivate pe teren acoperit de cocotieri asupra calităţii furajului obţinut, în raport cu nevoile cantitative şi calitative ale nutriţiei rumegătoarelor şi a altor erbivore.
    Cercetările au avut ca scop investigarea modului în care lumina solară este împiedicată, prin umbrire de către frunzişul cocotierilor, să ajungă la cultura furajeră şi efectul diferitelor niveluri de fertilizant cu azot asupra producţiei de Brachiaria mutica, sub formă de masă verde, substanţă uscată şi proteină brută.

Cuvinte cheie: Brachiaria mutica; nutreţuri; teren acoperit de palmieri cocotieri