I.B. Pagu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING VARIATION OF MUSCULAR FIBRE DIAMETER AT RAINBOW TROUT DIFFERENTIALY FEED

I.B. Pagu, C.E. Nistor, E. Măgdici, G.V. Hoha,
A.C. Barbacariu, C. Polenschi, B. Păsărin

Abstract
    Salmons' muscles are divided in myotomes assembled under form of letter W, delimited by myoseptes, which allow the muscular fibres to insert on bones. Orientation of muscular fibres in myotomes is complex and varies on all fish length function of the distance from vertebral column. To achieve the goals of the current paper were analysed lateral musculature, hypaxial and epaxial, for a number of 60 individuals of rainbow trout, 20 individuals for each age group (2nd summer, 3rd summer and 4th summer), determining the diameter of muscular fibres and also the density of muscular fibres per square unit. Trout from those six batches are from two salmon farms situated in Neamţ County, and during our research those ones were feed with granulated fodder with different granulation and with different protein level. As a result of cytometric and histometric determinations on musculature gathered from rainbow trout individuals from those six batches were obtained values between 56.82 and 89.20 µ for muscular fibres diameter, respectively between 157.40 and 193.35 m. f./mm2 for density of muscular fibres.

Key words: musculature, rainbow trout, muscular fibres, epaxial, hypaxial


CERCETĂRI CU PRIVIRE LA VARIAŢIA DIAMETRULUI FIBREI MUSCULARE
LA PĂSTRĂVUL CURCUBEU HRĂNIT DIFERENŢIAT

I.B. Pagu, C.E. Nistor, E. Măgdici, G.V. Hoha,
A.C. Barbacariu, C. Polenschi, B. Păsărin

Rezumat
    Muşchii salmonidelor sunt segmentaţi în miotomi, asamblaţi sub forma literei W, delimitaţi de miosepte, ce permit fibrelor musculare să se insereze pe oase. Orientarea fibrelor musculare în miotomi este complexă, ea variază pe toată lungimea peştelui în funcţie de distanţa de la coloana vertebrală. Pentru realizarea lucării de faţă s-a analizat musculatura laterală, hipaxială şi epaxială, la un număr de 60 de exemplare de păstrăv curcubeu, câte 20 de exemplare pentru fiecare grupă de vârstă (vara a II-a, vara a III-a şi vara a IV-a), determinându-se diametrul fibrelor musculare, cât şi densitatea fibrelor musculare pe unitate de suprafaţă. Păstrăvii din cele şase loturi provin din două unităţi salmonicole situate în judeţul Neamţ, iar pe parcursul cercetărilor aceştia au fost hrăniţi cu furaj granulat diferit atât ca şi granulaţie, cât şi din punct de vedere al nivelului proteic. Ca urmare a efectuării măsurătorilor citometrice şi histometrice asupra musculaturii provenite de la exemplarele de păstrăv curcubeu din cele şase loturi experimentale s-au obţinut valori cuprinse între 56,82 şi 89,20 µ pentru diametrul fibrelor musculare, respectiv între 157,40 şi 193,35 f.m./mm2 pentru densitatea fibrelor musculare.

Cuvinte cheie: musculatură, păstrăv curcubeu, fibre musculare, epaxiali, hipaxiali