I. Nechifor

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


DYNAMICS OF THE QUALITATIVE FEATURES OF LAMB PELTS OF KARAKUL TYPE IN A PRODUCTION FARM

I. Nechifor, Gh. Hrincă, A.M. Florea, C. Pascal, Claudia Ionela Nechifor, I. Pădeanu

Abstract
    The paper examines the qualitative features of lamb pelts of Botosani Karakul breed from a private farm in which the selection criteria were adjusted according to the market requirements in the fur clothing field. The experimental observations lasted 10 years (2005-2014) examining these qualitative features in their evolution, on the one hand, as regards the physical and morphological characteristics of curling of lamb pelts, and on the other hand, in terms of hair fibre colour. The following trends of selection were profiled concerning the fixing of qualitative peculiarities of lamb pelts in this farm: I) modelling of curl shape from those of heterogeneous type to curls of cylindrical tube, cylindrical tube+grain and grain type; II) dimensioning of curls from big size to a middle-small size; III) improving the quality of hair fibres becoming more silky or normal by transforming the rough and soft hair fibres; IV) a significant increase in the incidence of intense lustre of hair fibres but also a considerable frequency of fibres with good+very good lustre; V) decreasing the number of individuals of black variety, maintaining in a constant and high proportion of lambs of greyish variety and an increase in the number of brown lambs and especially of the grey ones; VI) a better framing of lambs in upper zootechnical classes (Record and Elite). Generally, the differences among experimental phases (years) concerning the qualitative features of lamb pelts present significant statistical assurance.

Key words: lamb pelts, curling, colour variety, Karakul sheep


DINAMICA ÎNSUŞIRILOR CALITATIVE ALE PIELICELELOR DE TIP KARAKUL ÎNTR-O FERMĂ DE PRODUCŢIE

I. Nechifor, Gh. Hrincă, A.M. Florea, C. Pascal, Claudia Ionela Nechifor, I. Pădeanu

Rezumat
    Lucrarea analizează însuşirile calitative ale pielicelelor mieilor de rasă Karakul de Botoşani dintr-o fermă privată în care criteriile de selecţie au fost ajustate în funcţie de cerinţele pieţei. Observaţiile experimentale s-au întins pe 10 ani (2005 -2014) urmărind aceste însuşiri calitative, în evoluţia lor, pe de o parte, în ceea ce priveşte caracteristicile fizico-morfologice ale buclajului pielicelelor, iar pe de altă parte, sub aspectul culorii firului de păr. S-au profilat următoarele tendinţe ale selecţiei privind fixarea însuşirilor calitative ale pielicelelor mieilor în această fermă: I) modelarea formei buclelor de la cele de tip heterogen sau de bob spre bucle de tip tub cilindric, tub cilindric+bob şi tub aplatizat; II) dimensionarea buclelor de la mărimea mică, mare sau mijlocie-mică spre mărimea mijlocie a buclelor; III) îmbunătăţirea calităţii fibrelor de păr devenind mai mătăsoasă, deşi încă predomină fibrele normale; IV) o creştere a incidenţei luciului intens al fibrei de păr la nivelul luciului bun, dar şi o frecvenţă mare a fibrelor cu calitate satisfăcătoare; V) scăderea numărului de indivizi de varietate neagră, menţinerea constantă şi într-o proporţie înaltă a mieilor de varietate brumărie şi o sporire a numărului de miei maro, dar mai ales a celor suri; VI) o încadrare mai bună a mieilor în clase zootehnice, în special în clasa Elită, deşi clasa Record ar trebui să realizeze o sporire mai consistentă pe viitor.

Cuvinte cheie: pielicele, buclaj, varietate de culoare, ovine Karakul