Hocine Bensaha

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


REPRODUCTION OF DAIRY COWS IN THE SAHARIAN REGIONS, STUDIES OF SOME PARAMETERS
IN THE VALLEY OF M'ZAB, ALGERIA

Hocine Bensaha, Fodil Arbouche

Abstract
    A survey was conducted in the valley of M'zab (southern Algeria) on 53 livestock farms spread over 7 towns, in order to characterize the practices of dairy cattle breeding and conduct of breeding.
    Herd structure is divided to 78% in cattle and only 3% in mixed cattle and goat rearing. The dairy herd is dominated by Holstein and Montbeliard. 74% of farmers practicing natural mating and 26% use artificial insemination which is broadcast in the region. More than 56% of farms recorded early abortions, and most farmers are unaware of the good criteria for animals.
    The results were used to assess reproductive performance and practice to conduct of dairy cattle.

Key words: Algeria, Dairy cattle, Reproduction, Saharian region


REPRODUCŢIA VACILOR DE LAPTE ÎN REGIUNILE SAHARIENE, STUDII ASUPRA UNOR PARAMETRI
ÎNREGISTRAŢI ÎN VALEA UEDULUI M'ZAB, ALGERIA

Hocine Bensaha, Fodil Arbouche

Rezumat
    Acest studiu a fost organizat în valea uedului M'zab (Algeria de sud) pe 53 ferme zootehnice, răspândite în zonele a 7 oraşe, cu scopul de a caracteriza practicile utilizate în creşterea vacilor de lapte şi organizarea activităţii de reproducţie.
    Din totalul fermelor, în 78% se cresc exclusiv taurine şi numai 3% reprezintă creştere mixtă, respectiv taurine şi caprine. Vacile de lapte aparţin în special raselor Holstein şi Montbeliard. În 74% din ferme se practică monta şi 26% dintre fermieri utilizează însămânţarea artificială. În peste 56% in ferme s-au înregistrat avorturi timpurii şi majoritatea fermierilor nu cunosc criteriile potrivite de selecţie a animalelor.
    Rezultatele au fost utile în evaluarea performanţelor reproductive şi a managementului creşterii vacilor de lapte.

Cuvinte cheie: Algeria, vaci de lapte, reproducţie, regiunea Sahariană